COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, adoptată în lectură finală

  • 22.04.2022
  • 5873

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost adoptat, în lectură finală, în cadrul ședinței Parlamentului din 21 aprilie curent.

Documentul are drept scop transpunerea unor dispoziții a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi.

Prin proiect se urmărește stabilirea unui mecanism clar și predictibil de monitorizare continuă a pieței asigurărilor obligatorii auto prin intermediul instrumentelor adecvate și specifice sectorului financiar.

Cele mai relevante elemente incluse în proiect vizează: prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluțiunea și încetarea contractului RCA; norme cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA; dispoziții cu privire la legislația aplicabilă în funcție de locul de producere a accidentului; mecanismul constatării amiabile de accident; obligațiile asigurătorului RCA cu privire la comunicarea solicitantului asigurării a cuantumului primei de asigurare, dar și a altor detalii care țin de calculul primei de asigurare, coeficienților de rectificare, precum și obligativitatea asigurătorilor de a informa părțile privind soluționarea cererii de despăgubire.

De asemenea, documentul cuprinde dispoziții legale privind rezoluția contractului RCA, norme cu privire la cazurile de suspendare a contractelor RCA internă – pe perioada suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, precum și pe perioada în care persoana asigurată a depus sau i-au fost retrase legal plăcuțele de înmatriculare. Totodată, în noua lege a fost introdus conceptul de „decontare directă”, în baza căruia, asiguratul poate opta pentru un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asigurați. Astfel, în cazul producerii unui accident, asiguratul va interacționa cu propriul asigurător și nu cu asigurătorul păgubitului.

Proiectul prevede termenul limită în cadrul căruia asigurătorul RCA este obligat să ia o decizie cu privire la soluționarea cererii de despăgubire și să achite despăgubirea de asigurare - cel mult o lună de la data depunerii cererii de despăgubire, în cazul dosarului de daune complet, și cel mult trei luni, în cazul dosarului de daune incomplet.

În scopul evitării unor manipulări ce vizează cuantumul despăgubirilor și cheltuielilor aferente reparației vehiculelor, noua lege obligă asigurătorii să utilizeze sistemele informaționale automatizate de evaluare în domeniul auto. Acestea au la bază prețuri din cataloagele producătorilor de piese de schimb, părți componente și materiale necesare reparației și corespunde cerințelor stabilite în actele normative ale autorității de supraveghere.

Proiectul de lege mai prevede o liberalizare parțială a primei de asigurare RCA, astfel asigurătorii urmează să aplice prima de referință stabilită de autoritatea de supraveghere.

Un capitol aparte din lege vizează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vătămării sau decesului persoanelor implicate în accidentul rutier. Astfel, documentul prevede majorarea limitelor de răspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale și decese produse în unul și același accident, limita de despăgubire a fost stabilită, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Noua lege urmează să intre în vigoare după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY