COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Creditare

Prima | ... | Creditare | CNPF explică

CNPF explică

În procesul de semnare a unui credit, fii atent la costurile „ascunse” sub formă de comisioane, dobânzi, penalități etc., de plata cărora urmează să fii responsabil fără a conștientiza la momentul semnării. Unul dintre cele mai importante elemente ale contractului de credit este dobânda anuală efectivă (DAE). Trebuie să reținem că creditul cu cel mai mic DAE este produsul care ne costă cel mai puțin.

Alte informații care trebuie cunoscute înainte de a semna un contract de credit sunt:

  • drepturile şi responsabilitățile beneficiarului ce decurg din contractul de credit;
  • graficul de plăți;
  • consecințele pentru neonorarea plăților;
  • garanțiile şi asigurările necesare, dacă este cazul;
  • denumirea şi adresa autorității de supraveghere competente, după caz.
     

Avem dreptul să cerem anularea contractului de credit timp de 14 zile. Acest principiu se aplică la toate contractele de credit nebancar. Nu suntem obligați să justificăm anularea, dar trebuie să întoarcem banii primiți și dobânda calculată pe această perioadă. Termenul de revocare începe să curgă de la data încheierii contractului de credit.

Acest indicator include toate plățile pe care le facem pentru un împrumut exprimat ca procent anual din valoarea creditului, cu excepția eventualelor penalități pentru nerespectarea angajamentelor. Nu trebuie să confundăm DAE cu rata dobânzii, deoarece ele au roluri diferite în contextul contractelor de credit. Rata dobânzii este folosită la calcularea dobânzii, în timp ce DAE este un indicator care exprimă în formă procentuală costul total al creditului.

Un contract de credit încheiat cu un consumator nu poate prevedea o rată a dobânzii de credit anuale mai mare de 50%. Totodată, celelalte plăți aferente (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), cu excepția dobânzii, pe o zi de credit nu trebuie să depășească 0,04% din valoarea totală a creditului pentru termenul de utilizare efectivă a creditului de către consumator.

La solicitarea Dvs., în calitate de consumator, banca sau organizația de creditare nebancară este obligată să vă ofere formularul „Informaţii standard privind creditul pentru consumatori”. În baza informațiilor prezentate, Dvs. puteți compara mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire oferta de credit, dar și cu privire la eventuala încheiere a contractului.

În calitate de beneficiar al unui credit din partea unei bănci sau a unei organizații de creditare nebancară, aveți dreptul de a primi, la cerere, gratuit, conform periodicității stabilite în contractul de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, după cum solicitați, un extras de cont sau situaţia de plăţi sub forma unui grafic de rambursare. Graficul de rambursare indică ratele datorate, precum şi termenele şi condiţiile de plată a sumelor datorate. Graficul conţine informația detaliată a fiecărei rambursări efectuate la zi, rambursarea valorii totale a creditului, dobânda calculată în baza ratei dobânzii aferente creditului şi orice alte costuri suplimentare.

Extrasul de cont sau situația de plăți vor fi comunicate pe hârtie sau pe un alt suport durabil, în funcție de cum a fost agreat în contractul de credit.

Dacă rata dobânzii flotantă a fost agreată în contractul de credit, la modificarea ratei dobânzii, veți fi informat în legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare. Informaţiile vor cuprinde următoarele:

  • valoarea plăţilor care urmează după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului;
  • informaţii în legătură cu numărul sau frecvenţa plăţilor, în cazul în care acestea se modifică.

Informațiile menționate vor fi comunicate pe hârtie sau pe un alt suport durabil, în funcție de cum a fost agreat în contractul de credit.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY