COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Cooperare

Prima | ... | Cooperare | Internaţională

Internaţională

Cooperarea internaţională reprezintă unul din obiectivele principale ale activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Schimbul permanent de informaţii, cunoştinţe şi experienţă cu partenerii externi are menirea de a facilita derularea procesului de armonizare a cadrului normativ şi instituţional în domeniul pieţei financiare din Republica Moldova la cerinţele Uniunii Europene.  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 192/1998 privind Comisia Naţionala a Pieţei Financiare, instituţia  colaborează cu organismele de specialitate internaţionale şi efectuează schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii acesteia cu instituţiile de specialitate internaţionale şi autorităţile similare din alte state.

Cooperarea CNPF cu instituțiile internaționale este axată pe trei direcții principale:

Cooperarea cu organizațiile internaționale de profil şi obținerea calității de membru al acestora reprezintă paşii ce urmează a fi efectuați în cadrul integrării europene a pieței financiare autohtone. 

 

Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI)

Comisia Națională a Pieței Financiare este membru al  Institutul Francofon de Reglementare Financiară, la care a aderat în cadrul reuniunii din 12 septembrie 2006, care a avut loc la Bucureşti, România.

Institutul Francofon de Reglementare Financiară  a fost fondat la 20 iunie 2002, în cadrul Conferinței francofone privind  reglementarea financiară. Președinții şi reprezentanții autorităților de reglementare financiară din 9 ţări, vorbitoare de limba franceză – Belgia, Franța, Luxemburg, provincia canadiana Quebec, Elveția, Maroc, Algeria, Guineea  şi Uniunea monetară vest-africană (reprezintă piața financiară regională a 8 ţări din zonă) au semnat declarația de constituire  şi au aprobat statutul IFREFI.  

Misiunea IFREFI este de a promova formarea, coordonarea, cooperarea tehnică între membrii săi, precum și studierea oricărei probleme legate de reglementarea financiară. IFREFI este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru atingerea următoarelor obiective:

  • de a organiza sesiuni de formare tehnică și profesională privind reglementarea piețelor financiare în beneficiul membrilor săi;
  • de a contribui la crearea instrumentelor comune în domeniul educației pe piața financiară;
  • de a oferi oportunități de întrevederi cu scop de informare și schimb de experiență între specialiștii din diferite sectoare ale pieței financiare;
  • de a promova cunoașterea reciprocă a membrilor săi, modul de exercitare a misiunilor lor respective și a piețelor financiare pe care le monitorizează;
  • de a realiza studii privind subiecte de interes comun.

 

Reţeaua Internaţională de Guvernare Corporativă (ICGN)

Comisia Națională a Pieței Financiare a devenit la începutul anului 2013, membru  al  Rețelei Internaționale de Guvernare Corporativă (ICGN). ICGN este o organizație condusă de investitori, înfiinţată în 1995, a cărei misiuni este de a promova standarde eficiente de guvernanță corporativă și de gestionare a investitorilor pentru a promova piețele eficiente și economiile durabile la nivel mondial.

Pozițiile de politici sunt ghidate de principiile de guvernanță globală ale ICGN și de principiile de gestionare globală, care sunt implementate de: (i) Influențarea politicii prin furnizarea unei surse fiabile de opinie a investitorilor cu privire la guvernare și administrare; (ii) reunește membrii la evenimente globale pentru a intensifica dialogul între companii și investitori cu privire la crearea valorilor pe termen lung; și (iii) consolidează dialogul prin educație pentru a spori profesionalismul guvernării și a practicilor de administrare.

ICGN promovează cele mai bune ghiduri practice şi informează în permanenţă membrii săi cu privire la aspectele care apar în guvernarea corporativă prin intermediul publicațiilor şi paginii web a ICGN.

 

Reţeaua Internaţională a Reglementatorilor Uniunilor de Credit (ICURN)

În cadrul activității de cooperare internațională, în 2010 Comisia Națională a Pieței Financiare a devenit membru al  Reţelei Internaţionale a Reglementatorilor Uniunilor de Credit.

ICURN a fost fondată în 2007, având drept scop schimbul de informaţie şi idei privind subiecte de interes comun pentru supraveghetorii uniunilor de credit şi ai cooperativelor financiare, precum şi iniţierea şi desfăşurarea studiilor privind probleme specifice sau teme vizând cooperativele financiare şi supravegherea acestora. Membrii Rețelei beneficiază de acces direct la studiile efectuate asupra subiectelor specifice cooperativelor financiare şi supravegherii acestora şi obţin acces de a împărtăşi metode şi idei la un forum exclusiv pentru reglementatori.

De asemenea, grupul organizează conferinţe şi seminare on-line cu scopul de a asigura informarea şi implicarea membrilor, expediază periodic comunicate şi solicită opinii, precum și identifică cele mai bune practici şi vine cu recomandări de îmbunătăţire a reglementărilor, pentru siguranţa şi durabilitatea cooperativelor financiare.

Consiliul conducătorilor organelor de stat de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI)

Din 2002 Comisia Națională a Pieței Financiare este reprezentată în cadrul Consiliului conducătorilor organelor de stat de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI.

Consiliul a fost fondat cu scopul de a asigura coordonarea activităților organelor de stat de reglementare a pieței valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI. În activitatea sa, Consiliul este gestionat conform Regulamentului Statelor CSI, acordurilor interstatale  şi interguvernamentale, deciziilor Consiliului conducătorilor statelor CSI, deciziilor Consiliului Economic şi activează în colaborare cu Comitetul Executiv al CSI.

Obiectivele Consiliului:  

  • integrarea economică mai profundă a statelor-membre CSI în domeniul pieței valorilor mobiliare;  
  • asigurarea colaborării conform reglementării standardelor internaționale, servind la formarea unor piețe efective  şi transparente;  
  • crearea condițiilor pentru o continuă liberalizare a circuitului de capital in cadrul CSI;
  • asigurarea privind apărarea drepturilor garantate  şi efective ale investitorilor pe piața    valorilor mobiliare  a statelor-membre CSI;  
  • crearea unui sistem de control efectiv pe piețele valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI.

Consiliul este format din conducătorii organelor de stat de reglementare a pieței valorilor mobiliare a statelor-membre CSI  sau persoanele împuternicite. Preşedintele Consiliului este  ales prin vot pe un termen de un an.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, fiind succesoarea de drepturi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lângă Ministerul Finanţelor, urmare a colaborării cu autoritățile similare de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare din alte state, a încheiat Memorandumuri de cooperare în domeniul menţinerii şi dezvoltării ulterioare a schimbului de informații.

Memorandumuri semnate cu autorități similare

Anul

Instituția

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România (în prezent ASF)

2003

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

(în prezent CNPF)

La Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa din Republica Italia

2005

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (în prezent CNPF)

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România (în prezent ASF)

2006

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Pieţei de Capital din Ucraina

2012

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Agenţia de Supraveghere a Asigurărilor a Republicii Macedonia 2012 Comisia Națională a Pieței Financiare

Consiliul autorităților de stat pentru reglementarea piețelor valorilor 

mobiliare din statele membre ale CSI

2013 Comisia Națională a Pieței Financiare
Comitetul de Stat pentru Valori Mobiliare din Azerbaidjan 2014 Comisia Națională a Pieței Financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România 

(în domeniul educației financiare)

2018

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia  2020 Comisia Națională a Pieței Financiare

 

Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sunt  partenerii de dezvoltare ai CNPF în domeniul consolidării capacităților de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebancare din R. Moldova, oferind suport continuu în aspectele stringente de organizare și funcționare a pieței vizate și a participanților profesioniști ai acesteia, precum și în gestionarea provocările generate de globalizarea piețelor financiare

CNPF beneficiază, de asemenea, de suport consultativ și asistență tehnică din partea Guvernului Federal al Statelor Unite ale Americii, Guvernului Marii Britanii, Guvernul Federal German și alți donatori în realizarea obiectivelor strategice și acțiunilor CNPF stabilite pe termen scurt și mediu.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY