COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Anunţuri

Informație cu privire la încheierea unor contracte de asigurare RCA

  • 03.11.2023
  • 847

În urma mai multor petiții parvenite din partea agenților economici care prestează servicii de transport în regim de taxi cu privire la unele impedimente la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), atrage atenția societăților de asigurare că, în condițiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 106/2022, asigurătorul nu are dreptul să refuze examinarea şi soluționarea cererii de asigurare, iar procesarea acesteia urmează a fi efectuată în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Hotărârea CNPF nr. 15/6/2019), dacă legea nu prevede altfel.

Prin prisma pct. 12 din Regulamentul prenotat, perfectarea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru persoanele juridice, se va efectua în baza următoarelor documente:

1) extrasul din Registrul de stat ce confirmă înregistrarea;

2) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

3) permisul de conducere al asiguratului şi, după caz, al utilizatorului de autovehicul.

La completarea cererii de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (potrivit formei aprobate prin Hotărârea CNPF nr. 20/5/2008), solicitantul asigurării, la pct. 2 (caracteristica autovehiculului), urmează să selecteze, la compartimentul „Modul de exploatare”, opțiunea „Taxi autorizat”. Societatea de asigurare poate verifica dacă entitatea este înregistrată în calitate de operatorilor de transport și are dreptul să desfășoare servicii de transport rutier contra cost prin accesarea datelor publice din Registrul operatorilor de transport rutier, publicat pe pagina web a Agenţiei Naţionale Transport Auto.

Urmează a fi menționat că istoricul daunelor este relevant pentru aplicare a sistemului de reducere şi majorare a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (bonus-malus).

În cazul refuzului și/sau tergiversării încheierii contractului de asigurare RCA, prestatorii serviciilor de transport în regim de taxi sunt în drept să depună o petiție la CNPF.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY