COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Indicatorii înregistrați pe piața de capital în primul trimestru 2024

  • 29.05.2024
  • 539

În perioada ianuarie-martie 2024, pe piața primară a pieței de capital din Republica Moldova s-a marcat o dinamică pozitivă a numărului de emisiuni de valori mobiliare înregistrate, fapt care, se datorează mobilizării societăților pe acțiuni de a-și conforma mărimea minimă a capitalului social la rigorile legislației (600 000 lei). Astfel, în primul trimestru al anului în curs au fost efectuate 25 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 182,14 mil. lei (dintre care 21 de emisiuni suplimentare în sumă de 18,5 mil. lei, două emisiuni de constituire în sumă de 1,5 mil. lei și două emisiuni de obligațiuni în sumă de 162,14 mil. lei).

De notat că, în perioada similară a anului trecut pe acest segment al pieței de capital au fost înregistrate 14 emisiuni de valori mobiliare în volum de 5081,36 mil. lei, dintre care 2 emisiuni de acțiuni în volum 5050 mil. lei au fost efectuate de compania „ENERGOCOM” SA, în contextul crizei energetice. Astfel, dacă excludem valoarea emisiunilor de valori mobiliare înregistrate de compania „ENERGOCOM” SA, se atestă că volumul înregistrat pe piața primară de capital a însumat 31,36 mil. lei în trimestrul I 2023 și a crescut până la 182,14 mil. lei în trimestrul I 2024. Totodată, 89,02% (162,14 mil. lei) din volumul total de emisiuni de valori mobiliare înregistrate în primul trimestru 2024 a revenit emisiunilor de obligațiuni efectuate de BC „Moldova-Agroindbank” SA.

În ceea ce privește investițiile străine efectuate pe piața primară de capital, se atestă o descreștere a volumului de la 0,61 mil. lei (în trimestrul I 2023) până la 0,20 mil. lei (în trimestrul I 2024).

În același timp, în perioada primului trimestru al anului în curs, o evoluție pozitivă s-a marcat și pe piața secundară de capital, valoarea totală tranzacționată atingând nivelul de 999,07 mil. lei, în creștere de 28,81 ori, comparativ cu nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, pe fundalul unui număr descrescător de tranzacții, de la 326 (în trimestrul I 2023) până la 233 de tranzacții (în trimestrul I 2024).

Creșterea volumului total al tranzacțiilor derulate pe piața secundară a fost determinată de tranzacția bursieră de vânzare-cumpărare a acțiunilor emise de „Banca Comercială Română Chișinău” SA, în sumă de 224,01 mil. lei, precum și de două tranzacții extrabursiere: de succesiune a valorilor mobiliare în urma reorganizării persoanei juridice, acționar al „Procreditbank” SA, aportul acesteia fiind de 493,6 mil. lei, și de vânzare-cumpărare a acțiunilor emise de compania „Orange Moldova” SA, în valoare de 237,1 mil. lei. În rezultat, pe segmentul extrabursier de piață s-a înregistrat o creștere a volumului tranzacționat în perioada de referință față de aceeași perioadă a anului 2023, majorarea constituind 748,13 mil. lei sau de 45,38 ori. Volumul total al tranzacțiilor derulate pe segmentul extrabursier a constituit 764,99 mil. lei, față de 16,86 mil. lei, volum înregistrat în trimetrul I 2023.

Corespunzător, în perioada analizată, pe piața reglementată au fost tranzacționate acțiuni în valori mult mai mici în raport cu segmentul extrabursier, volumul total însumând 233,91 mil. lei, acesta fiind în creștere cu 220,92 mil. lei, față de volumul înregistrat în perioada similară a anului precedent (12,98 mil. lei). Numărul tranzacțiilor, la fel, a crescut cu 12 unități până la 30 de tranzacții (în trimestrul I 2024).

În cadrul  sistemului multilateral de tranzacționare (MTF), au fost efectuate doar 4 tranzacții în volum de 0,17 mil. lei, în scădere cu 4,66 mil. lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

În ceea ce privește furnizorii de servicii financiare, la finele lunii martie 2024, în baza licențelor și autorizațiilor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața de capital, au prestat activități și servicii următorii participanți profesioniști: Bursa de valori a Moldovei, ca operator de piață și de sistem, care administrează și exploatează piața reglementată și MTF, 7 societăți de investiții bancare, 5 societăți de investiții nebancare și 7 societăți de registru, dintre care o societate de registru a comunicat intenția de a se retrage de pe piața de capital.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY