COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

În atenția societăților pe acțiuni! Dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

  • 10.03.2023
  • 1002

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998), prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital şi a Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în vederea asigurării transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare nr. 7/1/2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

IMPORTANT

În vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2022, a se reține că Regulamentul, anexele și formularele la acesta, în funcţie de tipologia emitentului (entitate de interes public (EIP), entitate admisă în cadrul MTF sau alte entităţi, diferite de cele enunţate) sunt plasate pe https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html.

Entitățile de interes public* urmează să dezvăluie public și șă prezinte CNPF raportul anual, în conformitate cu pct. 16 al Regulamentului CNPF, în termen de până la 30 aprilie 2023. Totodată, în sensul art. 389 din Codul Civil (cu referință la extinderea termenului in cazul in care ultima zi a termenului prescris este o zi nelucrătoare), termenul limită de dezvăluire și de prezentare a raportului anual pentru perioada de gestiune 2022 este 02 mai 2023.

Emitenții admiși în cadrul MTF și alte entități, în conformitate cu pct.38 și, respectiv, pct.45 al Regulamentului prenotat, urmează să dezvăluie public (după caz) și să prezinte raportul anual, în termen de până la 31 mai 2023.
Relatăm că pe http://cnpf.md/ro/piata-decapital-6464.html este plasată şi informaţia sistematizată cu privire la principalele cerinţe ce se impun la întocmirea şi prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum şi informaţia de ordin continuu, aferentă diferitor categorii de emitenţi, ce urmează a fi dezvăluită public.

Pentru informații suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437), pentru publicarea informației la Ediţia Periodică „Capital Market” (tel:. 022 221 287, 022 229 445, e-mail: ziarulcm@gmail.com).

*Informativ: In aplicarea prevederilor legale privind dezvăluirea informațiilor de către EIP, important a se reține că, potrivit modificărilor operate prin Legea nr. 321/2022 pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, în vigoare din 16.06.2023, noțiunea de „Entitate de interes public" a fost extinsă și asupra entităților mari care desfășoară activitate în unul sau mai multe domenii de importantă pentru securitatea statului, specificate la art.4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importantă pentru securitatea statului.

Respectiv, entitățile mari care, în sensul modificării legislației prenotate, se califică drept  EIP (potrivit analizelor preliminare efectuate acestea se vor referi, cu precădere,  la entitățile mari din domeniile energiei, transporturilor, apei şi canalizării, furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe), urmează să se conformeze la toate normele legale privind dezvăluirea informației pe piața de capital doar începând cu 16.06.2023 (raportarea pentru semestrul I 2023). 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY