COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

În atenția societăților pe acțiuni

  • 10.03.2023
  • 373

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) și a prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în scopul asigurării respectării legislației de către participanții la piața financiară nebancară, sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale emitenților asupra necesității conformării activității societăților pe acțiuni din perspectiva asigurării mărimii minime a capitalului social prescris de lege, precum și conformării prevederilor actului statutar al societății, după cum urmează: 

  • Potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 1134/1997, valoarea capitalului social al societății pe acțiuni nu poate fi mai mic de 600 000 lei. Totodată, potrivit Legii nr.18/2020 pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (Legea nr.18/2020), societăților s-a oferit un termen de conformare graduală a mărimii minime a capitalului social, de până la 01.01.2024 .

Respectiv, către finele anului curent mărimea capitalului social al societății pe acțiuni trebuie să constituie cel puțin 600 000 lei.   Efectul neconformării la norma citată se regăsește în art. 100 alin. (1)  lit. b) din Legea 1134/1997, potrivit căruia societatea ce nu asigură mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare, poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor sau a CNPF. 

  • Potrivit normelor dispozitive din Legea nr.18/2020 (Art. II, alin (2), societățile pe acțiuni urmau să-și aducă prevederile statutului său în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 372-382 din 31.12.2020), cu modificările ulterioare. A se reține că, prevederile statutului, ce sunt în contradicție cu legislația în vigoare, sunt nevalabile de la data adoptării lor, iar modificările și completările în statutul societății întră în vigoare numai după înregistrarea lor la Agenția Servicii Publice.

De asemenea, în contextul ultimelor modificări operate la legislația privind piața de capital, prin care  noțiunea de „Entitate de interes public" a fost extinsă și asupra entităților mari care desfășoară activitate în unul sau mai multe domenii de importantă pentru securitatea statului, astfel precum se specifică la art.4 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importantă pentru securitatea statului, sensibilizăm atenția asupra necesității conformării  entităților de interes public principiilor de guvernanță corporativă prin aprobarea, după caz, alinierea  propriilor Coduri de guvernanță corporativă normelor statuate în Codul aprobat prin Hotărârea CNPF nr.67/10/2015, în vederea consolidării integrității profesionale a conducerii și angajaților  societăți.

Important:

Deciziile aferente chestiunilor nominalizate supra țin de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor societății (cu unele exceptări aplicabile băncilor), respectiv, urmează să se țină cont de aceste aspecte la întocmirea ordinii de zi a  adunării generale anuale a acționarilor.

Legea nr.1134/1997 a fost republicată în Monitorul Oficial nr.372-382 art.34 din 31.12.2020 și poate fi consultată, accesând link-ul: https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6418.html.

Proiecte de statut ale societății pe acțiuni pot fi vizualizate, utilizând  link-ul: https://e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la CNPF (Direcția emitenți, Departamentul piața de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 22 859 437)

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY