COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

În atenţia societăţilor pe acţiuni

  • 11.03.2022
  • 808

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu modificări și completăți ulterioare (Legea nr.1134/1997), întru conformarea legală a participanţilor la piaţa financiară nebancară, sesizează persoanele cu funcţii de răspundere ale emitenților asupra întreprinderii următoarelor măsuri de:

I. Conformare a statutului societății pe acțiuni prevederilor legislației, și anume ale Legii nr.18/2020 pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

 II. Conformare a mărimii capitalului social al societății pe acțiuni, și anume, potrivit prevederilor art.38 alin.(2) din Legea nr.1134/1997, valoarea capitalului social al societății pe acțiuni nu poate fi mai mic de 600 000 lei, fiind, totodată, oferit societăților un termen de conformare de până la 01.01.2024. Respectiv, la finele anului curent mărimea capitalului social al societății pe acțiuni trebuie să constituie cel puțin 360 000 lei.  

III. Conformare a entităților de interes public principiilor de guvernanță corporativă și aliniere a propriilor Coduri de guvernanță corporativă normelor statuate în Codul aprobat prin Hotărârea CNPF nr.67/10 din 24.12.2015, cu modificări și completări ulterioare, în vederea consolidării integrității profesionale a conducerii și angajaților  societăți.

A se reține că, deciziile aferente chestiunilor nominalizate în compartimentele I-III urmează a fi aprobate de către adunarea generală a acționarilor societății, or acestea sunt atribuții exclusive ale adunării acționarilor (cu unele exceptări aplicabile băncilor).

Important.

Legea nr.1134/1997 a fost republicată în Monitorul Oficial nr.372-382 art.34 din 31.12.2020 și poate fi consultată, accesând link-ul: https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6418.html

Proiecte de statut ale societății pe acțiuni pot fi vizualizate, utilizând  link-ul: http://www.e-services.md/sites/default/files/sa.pdf

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437)

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY