COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

În atenția societăților pe acțiuni

  • 01.06.2020
  • 851

        

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor art.XXVII din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.124-125, art.222) și Hotărârii CNPF nr.23/14 din 27.05.2020 (înregistrată la Ministerul Justiției la 27.05.2020, publicată în Monitorul Oficial din 29.05.2020), informează despre extinderea termenului de dezvăluire a informației și de prezentare a raportului anulal de către toți emitenții de valori mobiliare până la 30 iunie 2020.

 

IMPORTANT!

Conţinutul şi modul de dezvăluire a informaţiei de către emitenți sunt stabilite în Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85) (în continuare-Regulament). Regulamentul, formularele și anexele acestuia pot fi găsite pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html și pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html

 

Respectiv, până la data de 30 iunie 2020:

- emitenții de interes public prezintă CNPF notificarea dezvăluirii publice a raportului anual, în conformitate cu pct.17, precum și Formularele nr.1, nr.4, nr.5 și nr.8. din Regulament.

- emitentii admisi în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) prezintă CNPF informația prevăzută în Anexa nr.4, Formularele nr.1, nr.4, nr.5, nr. 8 din Regulament, Situațiile Financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).

- alti emitenți  ai căror valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieţei reglementate şi/sau MTF prezintă CNPF Formularul nr.9 din Regulament, Situaţiile financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).

 

IMPORTANT!

 

Totodată, informăm și despre extinderea termenului de desfășurare a adunărilor  generale anuale  ale acționarilor până la data de 31 august 2020.

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la CNPF  (Direcția emitenți din cadrul Departamentului piața de capital, tel. 022-859-472, 022-859-473, 022- 859-471) și la Ediția Periodică „Capital Market” (tel. 022-221-287, 022-229-445).

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY