COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

În atenția societăților pe acțiuni

  • 233

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr.192/1998) și a prevederilor Legii nr.171/2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), întru asigurarea transparenței, siguranței și eficienței pieței de capital, informează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019,  publicat în Monitorul Oficial din nr.76-85 от 01.03.2019 (în continuare Regulamentul CNPF).

A se reține că, potrivit prevederilor  pct.1 din Hotărârea CNPF nr.14/4 din 27.03.2020 (înregistrată la Ministerul Justiției la 15.04.2020, publicată în Monitorul Oficial din 17.04.2020), în sensul prevederilor pct.6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.14 din 06.04.2020, dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare se efectuează în termen de până la 29 mai 2020.

 

IMPORTANT

Regulamentul, formularele și anexele acestuia pot fi găsite pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html și pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2019, în funcție de tipologia acestuia (entitate de interes public, entitate admisă în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) sau alte entitatăți, diferite de cele 2 categorii enunțate).

 

Menționăm că pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html  este plasată  și informația sistematizată cu privire la principalele cerințe ce se impun la întocmirea și prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum și a informațiilor de ordin continuu, aferent diferitor categorii de emitenți, ce urmează a fi dezvăluită public.

 

Totodată, a se reține că, potrivit art.118, art.119, art.121 din Legea nr.171/2012  și a Regulamentului CNPF, entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informația prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației, în modul stabilit de Regulamentul  cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor (aprobat prin Hotărârea CNPF nr.22/8 din 29.04.2015) și în formă electronică pe pagina web proprie.

 

Astfel, entitățile de interes public urmează să asigure respectarea termenelor și condițiilor  contractului cu Ediția Periodică „Capital Market” (operatorul Mecanismului oficial de stocare a informației) și să asigure pe pagina web oficială a societății un compartiment dedicat dezvăluirii informației.

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la CNPF  (Direcția emitenți din cadrul Departamentului piața de capital,tel. 022-859-472, 022-859-473, 022- 859-471) și la Ediția Periodică Capital Market (tel. 022-221-287, 022-229-445).

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY