COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Anunţuri

În atenţia companiilor de asigurare, brokerilor şi agenţilor de asigurare

  • 17.01.2009
  • 1490

     Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – C.N.P.F.) a examinat adresările companiilor de asigurare privind momentul aplicării sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule şi în limita competenţei sale funcţionale comunică următoarele.
     Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule a fost aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.13/2 din 03.04.2008 intrată în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90/275 din 20.05.2008.
     În punctul 2 al Regulamentului precitat este stipulat, că sistemul bonus-malus prevede stimularea asiguraţilor, care într-o perioadă de cel puţin 12 luni nu au produs accidente de circulaţie (bonus) şi aplicarea măsurilor punitive asiguraţilor pentru unul sau mai multe cazuri asigurate (malus).
     În corespundere cu prevederile art.18 alin. (4) din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.208-210/783 din 03.10.2003), actul normativ, de regulă, nu are caracter retroactiv.
     Prin urmare, în cazul aplicării sistemului bonus-malus, perioada de cel puţin 12 luni prevăzută la pct.2 al Regulamentului se va calcula începînd cu data de 20.05.2008, data întrării în vigoare a actului normativ emis de C.N.P.F.
     Luînd în consideraţie prevederile legale menţionate, asigurătorul se află în imposibilitate să aplice măsuri punitive (malus) faţă de asiguraţi pentru unul sau mai multe cazuri asigurate care au avut loc pînă la 20.05.2008 şi  nici de stimulare (bonus) din motiv că actul normativ nu poate avea caracter retroactiv.
     Astfel, la încheierea contractelor de asigurare pînă la data de 19.05.2009, adică perioada de cel puţin 12 luni (din momentul întrării în vigoare a actului normativ menţionat), asigurătorii vor atribui persoanelor asigurate la încheierea contractelor de asigurare clasa de merit „7” cu aplicarea coeficientului bonus-malus -1.
     Reieşind din cele expuse, C.N.P.F. atenţionează asigurătorii şi intermediarii în asigurări asupra obligaţiei de respectare necondiţionată a prevederilor imperative ale legislaţiei în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, în special cele care se referă la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” şi art. 12 din Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie pentru pagube produse de autovehicule”, în partea ce ţine de aplicarea reducerilor asupra primelor de asigurare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY