COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Guvernul a susținut proiectul de lege care aduce detalieri în legislația ce guvernează activitatea societăților cu răspundere limitată conexe procesului de emitere a obligațiunilor corporative

  • 05.05.2022
  • 291

Proiectul de amendamente a legislației care reglementează atribuțiile organelor de conducere ale societăților cu răspundere limitată în contextul emiterii obligațiunilor, a fost aprobat de către Guvern, în cadrul ședinței din 4 mai curent.

Este vorba de modificările la Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată și conformarea prevederilor acesteia la prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, prin care a fost instituit dreptul societăților cu răspundere limitată de a emite obligațiuni.

Astfel, se stabilește că, societatea, la decizia adunării generale a asociaților și conform prevederilor statutului poate emite obligațiuni, în vederea finanțării activității SRL. Acest drept va oferi societăților modalități mai simple de atragere a finanțărilor, ținând cont de faptul că nu toate entitățile juridice de drept privat au acces la sursele de finanțare curente, din motiv că nu îndeplinesc anumite cerințe impuse de instituțiile bancare.

Proiectul de amendamente aprobat de Guvern se încadrează perfect în acțiunile inițiate de CNPF pentru impulsionarea și creșterea atractivității pieței de capital din Republica Moldova, inclusiv de prezentare, pe 4 mai 2022, a Ghidului practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative, elaborat cu suportul USAID. Ghidul scoate în evidență mecanismele atragerii de capital de către societățile pe acțiuni sau societățile cu răspundere limitată prin intermediul plasamentelor de obligațiuni corporative, dar și pașii ce urmează a fi întreprinși de către cei care își doresc atragere de capital, precum și de către cei care își propun să investească pe piața de capital în vederea obținerea unor viitoare câștiguri.

Scopul de bază al Ghidului este promovarea încrederii în serviciile și instrumentele financiare specifice pieței de capital din Republica Moldova și creșterea interesului publicului pentru astfel de investiții.

Ghidul practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative este disponibil pe pagina web a CNPF: www.cnpf.md

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY