COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Consultări publice

Prima | ... | Consultări publice | General

Consultări publice

  • 24507

 

1. Proiect Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CNPF nr.2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului)   Notă informativă

2. Proiect Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.14/5/2016   Notă informativă

3. Proiect Hotărâre    REGULAMENT privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară   Notă informativă

4. Proiect de Hotărâre Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.20/5/2008      Notă informativă

5. Proiect de Hotărâre Privind modificarea și abrogarea unor acte normative         Notă informativă        Sinteza obiecțiilor și propunerilor

6. Proiect de Hotărâre cu privire la  aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative         Anexa        Notă informativă

7. Proiect de Hotărâre cu privire la  modificarea unor acte normative (operarea amendamentelor la Hotărârile CNPF nr. 1/11/2015 și nr. 10/19/2015 )    Notă informativă

8. Proiect de Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Regulamentul nr.14/5/2016 privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, Instrucţiunea nr.13/10/2018 privind etapele, termenele, modul şi procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare și Regulamentul nr.7/1/2019 cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare)     Notă informativă     Sinteza obiecțiilor și propunerilor

9. Proiect de Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/1/2018      Notă informativă            Sinteza obiecțiilor și propunerilor

10. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.41/4/2018 cu privire la aprobarea unor Regulamente     Notă informativă

11. Proiect de Hotărâre Privind modificarea și abrogarea unor acte normative     Nota informativă

12. Proiectul Hotărârii privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1/2019       Notă informativă       Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

13. Proiectul Hotărârii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea societății pe acțiuni       Anexa la Hotărâre       Nota informativă      Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

14. Proiect de Lege privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și organizațiile de creditare nebancare anumitor categorii de debitori

15. Proiectul Hotarârii  privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.22/3/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă)     Nota informativă

16. Proiectul Hotarârii privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto      Nota informativă

17. Proiect Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/10/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare     Notă informativă

18. Proiectul Hotărârii Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018               Notă informativă

19. Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind agențiile de rating de credit     Proiectul Regulamentului privind agențiile de rating de credit     Notă Informativă    Tabel de concordanță   Sinteza obiecțiilor și propunerilor

20. Proiect de Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/1/2018    Notă informativă          

21. Proiect Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului  privind ofertele publice de cumpărare aprobat prin Hotărârea CNPF nr.33/1/2015     Notă Informativă       Sinteza obiecțiilor și propunerilor

22. Proiect de Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului  privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5/2016    Notă informativă

23. Proiect Hotărâre Privind cerințele față de capitalul organizațiilor de creditare nebancare        Notă Informativă

24. Proiect Hotărâre Referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de actuariat         Notă Informativă

25. Proiect Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule                      Notă Informativă

26. Proiect Hotărâre Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.49/5/2016                Notă Informativă

27. Proiect Hotărâre Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.19/3/2019                Notă Informativă

 

29. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (avizare primară)                                               Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (avizare repetată)

30. Proiect LEGE pentru modificarea unor acte legislative (în contextul agențiilor de rating de credit)        PDF     Tabel de concordanță      Sinteza obiecțiilor și propunerilor

31. Proiect LEGE privind activitatea de asigurare și reasigurare            Notă Informativă     PDF

32. Proiect LEGE pentru modificarea unor acte legislative (în contextul intrării în vigoare a Legii nr 1 din 2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară)    Notă Informativă      PDF

33. Proiect Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară   Notă Informativă

34. Proiect LEGE privind fondurile de pensii facultative    Notă informativă    Tabel de concordanță      PDF

35. Proiect Hotărâre     Regulament privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a documentației aferente activității persoanelor licențiate sau autorizate pe piața de capital     Notă Informativă

 

37. Proiectul Regulamentului privind aplicarea sancțiunilor pe piața de capital   Nota Informativă

38. Proiect LEGE privind organismele de plasament colectiv alternative   Notă informativă 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY