COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Evoluția pieței de capital în primul semestru 2022

  • 21.09.2022
  • 214

Evaluate distinct, ambele segmente, primar și cel secundar, ale pieței de capital au marcat o creștere dinamică în perioada ianuarie-iunie 2022. Din această perspectivă, pe segmentul primar al pieței de capital s-a reliefat un trend ascendent, atât sub aspectul volumului emisiunilor de valori mobiliare înregistrate, cât și sub aspectul numărului de emisiuni.

Astfel, în șase luni ale anului 2022 au fost efectuate 24 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 1748,56 mil. lei (dintre care, 23 emisiuni de acțiuni în volum de 1683,56 mil. lei și o emisiune de obligațiuni în volum de 65,00 mil. lei), comparativ cu 12 emisiuni înregistrate în perioada similară a anului trecut, în volum total de 30,44 mil. lei.

Respectiv, în primul semestru 2022 a fost înregistrată o creștere semnificativă, cu 1718,12 mil. lei, a volumului total de valori mobiliare emise, comparativ cu perioada similară a anului precedent și, concomitent, o dublare a numărului emisiunilor de valori mobiliare.

Este de remarcat că, în ianuarie-iunie 2022, fluxul de investiții străine a constituit 43,31 mil. lei sau 2,47% din totalul emisiunilor de valori mobiliare, în raport cu lipsa investițiilor străine în perioada anului 2021.

La rândul său, și piața secundară de capital, în ianuarie-iunie 2022, a consemnat o evoluție progresivă, atingând valori de tranzacționare a valorilor mobiliare de 414,43 mil. lei, fiind în creștere cu 261,97 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Spre deosebire de valoarea tranzacțiilor înregistrate, numărul acestora a înregistrat valori în scădere comparativ cu anul precedent de la 6066 la 1814 tranzacții.

Valoarea totală a tranzacțiilor derulate pe piața reglementată, în primul semestru 2022, a însumat 363,18 mil. lei, fiind în creștere cu 354,19 mil. lei față de perioada similară a anului precedent. În total, pe acest segment al pieței au fost efectuate 61 de tranzacții, de 2,4 ori mai mult, comparativ cu primul semestru 2021.

Valoarea totală a tranzacțiilor derulate în cadrul MTF a scăzut față de perioada similară a anului precedent cu 3,1 la sută, înregistrând o valoare de  doar 2,7 mil. lei, iar numărul tranzacțiilor ușor s-a micșorat - de la 39 la 33 tranzacții.

Dimensiunea pieței extrabursiere pe parcursul semestrului I 2022 a marcat următoarea stare de fapt: au fost înregistrate 1 720 tranzacții în volum total de 48,55 mil. lei. Respectiv, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, toți indicatori au reprezentat micșorări și anume: valoarea totală a tranzacțiilor derulate a scăzut de 0,3 ori și numărul tranzacțiilor de 0,2 ori.

După o sinteză a datelor raportate către CNPF pentru semestrul I 2022, tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF pe categorii de persoane licențiate/autorizate pe piața de capital, reliefează că: prin intermediul societăților de registru au fost înregistrate 1 566 tranzacții în valoare de 36,64 mil. lei, de către societățile de investiții au fost intermediate 57 de tranzacții în valoare de 6,42 mil. lei și prin intermediul sistemului Depozitarul central unic al valorilor mobiliare au fost înregistrate 97 tranzacții în valoare de 5,48 mil. lei.

În perioada menționată, în baza licențelor și autorizațiilor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața de capital, au prestat activități și servicii următorii participanți profesioniști: un operator de piață, care administrează și exploatează piața reglementată și MTF, 7 societăți de investiții bancare, 7 societăți de investiții nebancare, 8 societăți de registru și 5 companii de evaluare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY