COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Depune o petiție

  • 844

Comisia Națională a Pieței Financiare deține, începând cu 1 iulie 2023, mandatul de protecție a consumatorilor de servicii financiare. Prin urmare, suntem în proces de îmbunătățire a mecanismului de depunere a petițiilor pentru a veni în sprijinul consumatorilor.

Petiția poate fi depusă:

- prin e-mail la adresa office@cnpf.md;

- prin intermediul oficiilor poștale;

- la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).

Cerințe față de petiție:

Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul administrativ, petiția conține următoarele elemente:

a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;

b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorității publice;

d) obiectul petiției și motivarea acesteia;

e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

  • Dacă petiția nu corespunde cerințelor prevăzute la art.75 alin.(1) lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează
  • Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
  • Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiție de același petiționar, cu același obiect, aceasta nu se examinează și se conexează la dosarul inițial.

Important! Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.

Petițiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăşi 90 de zile.

Petiționarul care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege poate verifica statutul petiției la numărul de telefon: 022 859 - 401.

Notă: Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:

a) Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018

b) Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere

Formularul pentru depunerea petiției va fi disponibil în perioada următoare. 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY