COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Deciziile CNPF aprobate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie din 11 decembrie, curent

  • 12.12.2008
  • 2095
S-a aprobat expedierea spre avizare a proiectelor Hotărîrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare” şi „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 318 din 17 martie 2008”, autorităţilor şi instituţiilor interesate, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Au fost reperfectate licenţele:
- Întreprinderii Mixte Compania de Asigurare „I.P.B. DELTA ASIGURĂRI” S.A. pentru desfăşurarea activităţii în domeniul asigurărilor generale, în legătură cu reorganizarea prin transformare din societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni;
- Societăţii de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. cu dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, în legătură cu modificarea listei subdiviziunilor indicate în licenţă.

Băncii Comerciale „Unibank” S.A. i s-a reperfectat licenţa pentru dreptul de desfăşurare a activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de  dealer ca activitate de bază  cu activităţi conexe de brokeraj, de underwriting şi consulting investiţional.

S-au eliberat 2 licenţe de categoria B pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut şi 38 avize pentru înregistrările de stat a statutelor în redacţie nouă.

În Registrul de stat al valorilor mobiliare s-au înregistrat:

- valorile mobiliare plasate la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni:
a) „Niutams Ceramica” S.A., capitalul social constituie 882 266 lei, divizat în 25 949 acţiuni ordinare nominative cu valoare nominală – 34 lei per acţiune;
b) „Sami Agritur” S.A.,capitalul social constituie 683 400 lei, divizat în 6 834 acţiuni ordinare nominative cu valoare nominală – 100 lei per acţiune;
c) Compania de brokeraj „DAAC Invest” S.A., ca rezultat al reorganizării prin transformare din societate cu răspundere limitată. Capitalul social constituie 134 000 lei, divizat în 134 acţiuni ordinare nominative cu valoare nominală – 1 000 lei per acţiune.

- emisiuni suplimentare de acţiuni:
a) „Maib-Leasing” S.A. – în sumă de 30 000 000 lei. După majorare capitalul social va constitui 63 600 000 lei, divizat în 636 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu VN - 100 lei.
b) „Gheorghina” S.A. – în sumă de 10 000 lei. În RSVM societatea are înregistrat un capital social în mărime de 10 000 lei divizat în 1000 acţiuni ordinare nominative de
clasa I cu VN – 10 lei. După majorare capitalul social va constitui 20 000 lei, divizat în 2 000 acţiuni ordinare nominative  cu valoare nominală – 10 lei per acţiune.
c) „TOT” S.A. – în sumă de 10 000 lei. În RSVM societatea are înregistrat un capital social în mărime de 10 000 lei divizat în 10 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu VN – 1 leu. După majorare capitalul social va constitui 20 000 lei, divizat în 20 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoare nominală – 1 leu per acţiune;
d) „Drumuri Străşeni” S.A. – în sumă de 564 130 lei. După majorare capitalul social va constitui 3 806 290 lei, divizat în 380 629 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoare nominală – 10 lei per acţiune;
e) „Horus” S.A. – în sumă de 547 682 lei. După majorare capitalul social va constitui 2 769 071 lei, divizat în 2 769 071 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoare nominală – 1leu per acţiune.

- reducerea capitalului social al societăţilor pe acţiuni:
a) „FMC-Răşcani” S.A. – prin anularea a 25949 acţiuni de tezaur. După reducere capitalul social va constitui 1 612 246 lei, divizat în 47 419 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 34 lei.
b) „Comtrans” S.A. – cu 90 532 lei prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 6 lei la 5 lei. După reducere capitalul social va constitui 452 660 lei, divizat în 90532 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 5 lei.

Prin ordonanţă, au fost deblocate conturile bancare ale „Mărgăritar” S.A. ca rezultat al prezentării dării de seamă anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2007 şi s-a decis să se efectueze controlul complex al activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare – de administrare fiduciară a investiţiilor desfăşurate de C.F. „F.O.N.D.” S.R.L., pentru perioada de activitate 01.09.2005 – 31.11.2008.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY