COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Deciziile adoptate de Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 15.04.2019

 • 16.04.2019
 • 108

Chișinău, 15 aprilie 2019 – În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat decizii potrivit competențelor conferite de Legea cadru funcționalității segmentelor și participanților pieței financiare nebancare, în speță:

 

 1. Reglementare

 

 • Regulamentul cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Documentul impune prevederi necesare pentru funcționarea relevantă a Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data.
 • Forma și conținutul formularului ”Constatare amiabilă de accident” și normele privind utilizarea acestuia. Astfel, în cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul la avarierea sau distrugerea de bunuri se stabilește cuantumul maxim de despăgubire în mărime de 10.000 lei (expedierea proiectului de hotărâre spre avizare autorităților/instituțiilor interesate și plasarea acestuia pe www.cnpf.md pentru consultare publică).

 

II. Autorizare

 •  Retragerea licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări și reasigurări. De asemenea, se suspendă operațiunile bancare la conturile curente și de depozit ale Brokerului de Asigurare - Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” SRL, pe termen de până la achitarea integrală a plăților regulatorii de funcționare datorate CNPF, precum și a datoriilor înregistrate față de asigurători rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare, cu excepția operațiunilor de alimentare a conturilor respective și plăților destinate sistemului bugetar (prin sistemul trezorerial). Operaţiunile de extragere a mijloacelor băneşti se vor efectua de către persoanele cu funcţie de răspundere ale Brokerului de Asigurare - Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” SRL, cu acordul prealabil al CNPF.
 •  Avizarea în funcția de director general al SA ”ACORD GRUP” SA a doamnei Roșca Natalia și înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele companiei.
 •  Retragerea licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „ASIGURĂRI PRO” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, în legătură cu depunerea benevolă a licenței.
 •  Radierea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni ”NIVELIRUM”, ”PORȚELAN-DENTAL” și ”BUTOIAȘ”, ca rezultat al reorganizării în societăți cu răspundere limitată, precum și a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni ”GALAS-FACTOR”  și ”SEMINȚE”, ca rezultat al lichidării acestora.
 • Retragerea obligatorie, adresată acționarilor Societății pe acțiuni „PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLȚI” de către ofertantul SRL „MOLDTRANS-TUR”, obiectul căreia îl constituie 128186 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acțiuni „PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLȚI”.
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a următoarelor entități: „PROGRESS CAPITAL FINANCIAL SERVICE” SRL, „EURO CAPITAL” SRL, „OK CREDIT” SRL, „LIGAMENT GAJ” SRL, „MCP FINANCE” SRL, „CORPORAȚIA DE FINANȚARE RURALĂ” SA, „BUSINESS PAY” SRL și „BRAVO-CREDIT” SRL. 

 

 1. Supraveghere
 • S-a luat act de rezultatele controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către SA „Bursa de Valori a Moldovei”.
 • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de administratorii a 25 de Asociații de Economii și Împrumut să achite, în termen de 15 zile, plățile regulatorii de funcționare restante pentru trimestrul IV 2018 și penalitățile aferente.
 • Efectuarea controlului complex privind respectarea legislaţiei aferente domeniului asociaţiilor de economii şi împrumut de către AEÎ „CH-FINANȚE”  pentru perioada de activitate 01.04.2016-31.03.2019.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY