COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 24 ianuarie 2023

  • 24.01.2023
  • 2169

În cadrul ședinței din 24 ianuarie 2023, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

  • Aprobarea Regulamentului privind obligațiile de raportare și transparență în activitatea administratorilor și a fondurilor de pensii facultative, care stabilește conținutul, forma, modul de întocmire, prezentare și publicare a rapoartelor care vizează activitatea administratorului și a fondurilor de pensii facultative administrate de către acesta. În particular, proiectul Regulamentului face referire la componența rapoartelor, modul de întocmire și prezentare la CNPF, obligațiile de informare și transparență care includ cerințe privind dezvăluire publică a informațiilor, informarea fiecărui participant și materialul publicitar. Proiectul de regulament a fost consultat cu autoritățile publice competente și părțile interesate și urmează să fie supus înregistrării de stat.

II. Autorizare

  • Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „ BUDĂI” cu sediul în r. Telenești, s. Budăi, în rezultatul lichidării.
  • Înregistrarea AA „VR INSURANCE GROUP” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance. În aceeași ședință, a fost aprobată candidatura dlui Valentin Railean în funcția de administrator al entității respective. De asemenea, a fost aprobată entitatea de audit ,,FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL, delegată pentru exercitarea împuternicirilor contabilului-șef al AA „VR INSURANCE GROUP” SRL.  
  • Înregistrarea AA „TEHNOASIST” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance. În aceeași ședință, a fost aprobată candidatura dnei Maia Eliseeva în funcția de administrator al acestei entități. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-șef al AA „TEHNOASIST” SRL către entitatea de audit ,,FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL.
  • Admiterea cererilor spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni: „Avicola Gallinula” și întreprinderea mixtă „ALIMCOM”.
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni „ENERGOCOM” SA, în sumă de 1 050 000 000 lei, în număr de 1 050 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1 000 lei, din contul mijloacelor bănești.
  • Autorizarea reorganizării „SPORT” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY