COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 24 iunie 2022

 • 27.06.2022
 • 1670

În cadrul ședinței din 24 iunie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acțiuni „PROIECTCONSERVICE”, și majorarea capitalului social cu 945 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 10 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 1 050 000 lei, divizat în 105 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei.
 • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „ANGELICA R PRIM” și „LA GEVA”.
 • Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a OCN „U CAPITAL” SRL.
 • Reluarea activității de creditare nebancară de către OCN „CREDIT CORE” SRL.
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în statutele asociațiilor de economii și împrumut: „CERNOLEUCA” și „DUȘMANI”.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru modificarea participațiilor calificate deținute direct în cadrul SA „ACORD GRUP” SA, implicit reducerea participației calificate deținute direct de „BELLE VUE” SRL de la 19,09625% până la 0% și majorarea participației calificate deținute direct de Compania Aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” SRL de la 80,90375% până la 100%.
 • Aprobarea dnei Svetlana Lupașcu pentru exercitarea interimatului funcției de director general al SAR „MOLDCARGO” SA.

II. Supraveghere

 • Prescrierea Depozitarului Central Unic și societăților de registru să-și conformeze activitatea la legislația aferentă identificării beneficiarilor efectivi ai societăților pe acțiuni.
 • Inițierea controlului complex în cadrul AEI ,,VICTORIA - SĂRĂTENII VECHI”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY