COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 18 iunie 2024

  • 21.06.2024
  • 550

În cadrul ședinței din 18 iunie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor și pieței de capital, inter alia:

I. Protecția consumatorilor:

  • În contextul procedurii administrative inițiate la petiția depusă de către un consumator, CNPF a verificat respectarea legislației în domeniul contractelor de credit încheiate cu creditorul OCN „EASY CREDIT” SRL. Ca rezultat, autoritatea de supraveghere a constatat nerespectarea unor cerințe prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, inclusiv caracterul abuziv al unor clauze penale. CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată în vederea constatării nulității clauzelor abuzive.
  • În urma examinării a trei petiții, CNPF a constatat încălcarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului de către SAR „MOLDCARGO” SA și OCN „FLEX FINANCIAL” SRL, prin utilizarea practicilor comerciale incorecte la încheierea unor contracte de credit, completate cu contracte de  asigurare facultativă de accidente. Totodată, a fost constatată încălcarea de către entitățile menționate a art. 5 alin. (3) și art. 89 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare. Unul din aspectele identificate în cadrul procedurilor administrative vizează faptul că OCN „FLEX FINANCIAL” SRL a determinat consumatorii să încheie contracte de asigurare facultativă de accidente ca condiție pentru acordarea creditului, deși contractele de credit nu specificau clar și concis obligativitatea existenței unei garanții sau asigurări. În particular, s-a identificat că, la solicitarea unor credite nebancare în sumă de 7 mii de lei și, respectiv 6 mii de lei, consumatorii au fost determinați să procure asigurări facultative de accidente în sumă de 4 300 lei. În alt caz, la contractarea unui credit nebancar în sumă de 7 mii lei, consumatorul a fost determinat să procure o asigurare facultativă de accidente în sumă de 5 500 lei. Totodată, s-a constatat că la calcularea cuantumului primei de asigurare au fost aplicați nejustificat coeficienți de majorare, ceea ce a dus la creșterea primei de asigurare. Ca consecință, CNPF a interzis SAR „MOLDCARGO” SA și OCN „FLEX FINANCIAL” SRL aplicarea practicilor comerciale incorecte.

II. Autorizare:

  • Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „DAAC-OLIMP” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
  • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acțiuni „TEMIX”.
  • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA MOLDO-GREACĂ „MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA” SA.
  • Restabilirea înscrisurilor în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente valorilor mobiliare ale societății pe acțiuni „PILOT”, conform situației din ziua radierii acestora, potrivit Hotărârii CNPF nr. 12/3 din 05.03.2024 cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (30 096 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 18 lei), urmare a modificării și excluderii din Anexa la Hotărârea prenotată  a informației cu privire la societatea pe acțiuni „PILOT”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY