COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 4 iunie 2024

 • 06.06.2024
 • 553

În cadrul ședinței din 4 iunie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor și pieței de capital, inter alia:

I. Protecția consumatorilor:

 • În contextul procedurii administrative inițiată la petiția depusă de către un consumator, CNPF a constatat încălcarea de către OCN „U CAPITAL” SRL a art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori în partea ce ține de calcularea dobânzii aferente creditelor acordate. Autoritatea de supraveghere a prescris entității menționate restituirea tuturor plăților prevăzute în contractul de credit (dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plăți), cu excepția sumei inițiale debursate.
 • În cadrul procedurii administrative inițiate prin petiția depusă de către un consumator, CNPF a constatat nerespectarea de către OCN „CREDIT AUTO” SRL a mai multor cerințe prestabilite de Legea nr. 202/2013, inclusiv nerespectarea prevederilor legale imperative ce se referă la mărimea dobânzii stabilite în contract, caracterul abuziv al clauzelor contractuale cu privire la comisioane și plăți aferente împrumutului, drepturile și obligațiile părților, inclusiv la garanții. CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată în vederea constatării nulității respectivelor clauze abuzive.

II. Autorizare

 • Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „NOVAHABITAT”, prin transformare în societate cu răspundere limitată.
 • Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul Cașciuc Alexei, obiectul căreia îl constituie procurarea a 8 420 acțiuni ordinare nominative emise de SA „SET-SERVICE”, la prețul de 21,30 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data inițierii.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a:
  • rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „ARHPROIECT”, în sumă de 1 200 000 lei, în număr de 2 000 de acțiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății, după majorare, va constitui 1 556 400 lei, divizat în 2 594 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 600 lei.
  • rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „NORD-FRUCT”, în sumă de 185 164 lei, în număr de 10 892 de acțiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății, după majorare, va constitui 623 900 lei, divizat în 36 700 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 17 lei.
  • restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acțiuni „TERRA-LIG”, prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 18 lei, și majorarea capitalului social cu 579 700 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății, după restructurare și majorare, va constitui 613 800 lei, divizat în 34 100 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 18 lei.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY