COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 15 aprilie 2024

  • 16.04.2024
  • 589

În cadrul ședinței din 15 aprilie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente pieței de capital, inter alia:

Autorizare:

  • Avizarea constituirii societății pe acțiuni „ARAGONN GRUP – Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” și a persoanelor propuse pentru gestionarea activității acesteia. Este vorba de acordul prealabil al autorității pentru constituirea primei societăți de pensii, obiectivul exclusiv de activitate al căreia este administrarea fondurilor de pensii facultative din Republica Moldova. Astfel, odată fiind înregistrată la Agenția Servicii Publice, aceasta își va putea lansa activitatea propriu-zisă doar după obținerea licenței de activitate, eliberată de către CNPF. Procedura de avizare a constituirii societății de pensii a implicat, de asemenea, și aprobarea achizitorului  participației calificate (în mărime de 100%) în capitalul social al „ARAGONN GRUP – Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” SA de către CA „Asterra Grup” SA.
  • Acordarea societății pe acțiuni „BEEYOND INVESTMENTS” a calității de consultant de investiții, pe termen nelimitat, autorizat să desfășoare cu titlu exclusiv servicii și activități de investiții specificate la art. 37¹ alin. (1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital. „BEEYOND INVESTMENTS” este prima companie din Republica Moldova, care a obținut calitatea de consultant de investiții și a fost înscrisă în Registrul consultanților de investiții.
  • Eliberarea autorizației de societate de registru, pe termen de 5 ani, companiei „SOLIDITATE” SA.
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale societății pe acțiuni „PISCICOL-NORD”, în sumă de 435 000 lei, prin convertirea datoriilor creditoriale. Capitalul social al societății după majorare va constitui 600 905 lei, divizat în  120 181 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 5 lei.
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acțiuni  „RECHIN”, prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 15 lei, și majorarea capitalului social cu 210 405 lei, din contul capitalului propriu.  Capitalul social al societății, după restructurare și majorare, va constitui 631 215 lei, divizat în 42 081 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 15 lei.
  • Aprobarea prețului de vânzare conform actului de evaluare a cotelor-părți deținute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY