COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare - 30 mai 2023

  • 31.05.2023
  • 1791

În cadrul ședinței din 30 mai 2023, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

  • Eliberarea avizului pentru înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind desemnarea dlui Petru Flocosu în funcția de lichidator al AEÎ „COTOVA”.
  • Radierea OCN „IDEEA CREDIT” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.
  • Confirmarea în funcția de administrator al AEÎ „GRIMĂNCĂUȚI” a dlui Valeriu Bandalac, ales în funcția de membru al consiliului asociației date.
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare:

- a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de „ACORD” SA și majorarea capitalului social cu 312 165 lei, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 20 lei la 41 lei, din contul activelor nete. Capitalul social al societății după  restructurare și majorare va constitui 609 465 lei, divizat în 14 865 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 41 lei.

- a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de „PROMETEU-NORD”  SA, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 5 lei la 8 lei și majorarea capitalului social cu 234 615  lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui 625 640 lei, divizat în 78 205 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 8 lei.

  • Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „GRISAN HAMB” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
  • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de „INTERACTIV” SA, precum și ca efect al lichidării - a valorilor mobiliare emise anterior de ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „CEBA-VIN” SA.

II. Supraveghere:

  • Prelungirea termenului de executare de către OCN „SUPER CREDIT” SRL a Hotărârii CNPF nr. 15/4/2023 până la 10.07.2023. Totodată, entitatea urmează să întreprindă toate măsurile necesare și să depună diligență maximă în vederea conformării necondiționate cu prevederile hotărârii menționate, să informeze săptămânal autoritatea de supraveghere privind măsurile întreprinse, inclusiv cu anexarea copiilor documentelor confirmative.
  • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „CREDITE-SUDARCA”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 12/12-O din 25.03.2019.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY