COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 21 martie 2023

  • 22.03.2023
  • 2204

În cadrul ședinței din 21 martie 2023, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

  • Aprobarea candidaturii dlui Boris Blajco în funcția de administrator al BAR „NOVA ASSISTANCE” SRL.
  • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a obligațiunilor emise anterior de Primăria orașului Sîngera de clasa I, în număr de 2 000 valori mobiliare, cu valoarea nominală 1 000 lei, în rezultatul răscumpărării anticipate ale acestora de către Emitent.
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare:
  • a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale „ECHIPAMENT” SA, în sumă de 274 760 lei, în număr de 27476 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății după majorare va constitui 411 880  lei, divizat în 41188 acțiuni  ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominală de 10 lei/per acțiune.
  • a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale „B&M TEST” SA, în sumă de 10 351 941 lei, în număr de 10 351 941 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul aporturilor nebănești. Capitalul social al societății după majorare va constitui 20 844 941 lei, divizat în 20 844 941 acțiuni  ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominală de 1 leu/per acțiune.
  • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „INMARK” și „SUDOR”.

II. Supraveghere

  • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN „TRUST CAPITAL” SRL pe un termen de o lună, ca urmare a neîndeplinirii prescripțiilor CNPF privind înlăturarea încălcărilor constatate în activitatea entității. Totodată, autoritatea de supraveghere a prescris OCN „TRUST CAPITAL” să întreprindă măsurile privind înlăturarea încălcărilor constatate ce țin de elaborarea/crearea/asigurarea accesibilității paginii web oficiale și publicarea informației prevăzute de Legea nr. 1/2018.
  • Prescrierea AEÎ „SUCCESUL FERMIERULUI” să prezinte la CNPF, în termen de 15 zile lucrătoare, rapoartele specifice pentru luna ianuarie și februarie 2023.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY