COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 28 noiembrie 2022

 • 29.11.2022
 • 1727

În cadrul ședinței din 28 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

 • Proiectul Regulamentului privind investirea și evaluarea activelor fondului de pensii facultative, care are drept scop crearea cadrului de reglementare necesar pentru instituirea și dezvoltarea unei piețe interne de furnizare a pensiilor facultative, administrate privat și bazate pe capitalizare. Proiectul de regulament a fost consultat cu autoritățile publice competente și părțile interesate și urmează să fie supus înregistrării de stat.

II. Autorizare

 • Substituirea unui membru al echipei de audit (dl Tudor Grecu cu dna Monica Drăgoi) pentru efectuarea auditului situațiilor financiare în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022. 
 • Aprobarea entității de audit ,,FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL delegată pentru exercitarea împuternicirilor contabilului-șef al BAR „PRACTIC-ASIG” SRL.
 • Radierea AEÎ „CREDITE DIN BARABOI” din Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, în baza cererii depuse.
 • Eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire a companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA privind majorarea capitalului social de la 36 100 000 lei până la 37 600 000 lei prin emisie suplimentară de acțiuni ordinare nominative în valoare de 1 500 000 lei.
 • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „OLDEX” și ”ZOREANA”.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a rezultatelor emisiunilor suplimentare de acțiuni ale societăților pe acțiuni:
 • „INVENȚIE-MDV”, în sumă de 85 920 lei, în număr de 240 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 358 lei, din contul mijloacelor bănești;
 • „NEMETMACOM”, în sumă de 393 820 lei, în număr de 56260 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 7 lei, din contul mijloacelor bănești.

III. Supraveghere

 • Menținerea administrării speciale la CA „GARANȚIE” SA, urmare a examinării Raportului administratorului special, cu suspendarea, până la 10 martie 2023, a licenței entității menționate pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale). În aceeași ședință, Consiliul de administrație a aprobat candidatura dl. Nicolai Iliev desemnat pentru exercitarea funcției de actuar al CA ,,GARANȚIE” SA.
 • Suspendarea benevolă a activității de creditare nebancară desfășurată de OCN ,,MCP FINANCE” SRL, pe un termen de 3 ani. Pe durata suspendării este interzisă încheierea de noi contracte de acordare a creditelor și/sau leasing financiar.
 • Aplicarea sancțiunii sub formă de amendă și prescrierea repetată administratorului OCN „TRUST CAPITAL” SRL, în termen de 15 zile lucrătoare, să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor constatate prin Hotărârea CNPF nr. 39/1 din 04.08.2022.
 • Luare de act de implementarea Planului de redresare financiară a SAR „MOLDCARGO” SA. De notat, că urmare analizei indicatorilor financiari potrivit rapoartelor specializate la situația din 30.09.2022, se atestă ameliorarea și restabilirea situației financiare a asigurătorului, inclusiv înregistrarea ratei de solvabilitate de 174,43%, excedentului de active admise în fondurile asiguraților de 12 590,7 mii lei și coeficientului de lichiditate - 2,71, care se încadrează în limitele cadrului normativ.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY