COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 22 noiembrie 2022

  • 23.11.2022
  • 1469

În cadrul ședinței din 22 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

  • Aprobarea dlui Igor Dolghi în funcția de director general adjunct al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, (cu exercitarea interimatului funcției de director general, după caz).
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
  • valorile mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „GENERAL TOP COMPANY”, în sumă de 9 481 406 lei, în număr de 9 481 406 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu;
  • rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „SUCEAVA”, în sumă de 230 000 lei, în număr de 230 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1 leu, din contul mijloacelor bănești.
  • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:
  • „COMBINATUL AUTO NR. 5”, în număr de 112 108 acțiuni ordinare nominative;
  • „MOLDTEHMED”, în număr de 106740 acțiuni ordinare nominative.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY