COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 15 noiembrie 2022

 • 15.11.2022
 • 1985

În cadrul ședinței din 15 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

 • Retragerea licenței AEÎ „GLIA DIN CROCMAZ” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut de categoria A, ca urmare a depunerii benevole a acesteia.
 • Aprobarea dlui Alexandru Munteanu în calitate de director general al SAR „MOLDCARGO” SA.
 • Aprobarea dnei Larisa Muntean în calitate de persoană cu funcție de răspundere – administrator al BAR „BROKERASIG” SRL.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare:
  • a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale S.A.R. „MOLDCARGO”, în sumă de 10,2 mil. lei, din contul mijloacelor bănești. După majorare, capitalul social va constitui 52,2 mil. lei, divizat în 174 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 300 000 lei/per acțiune;
  • a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „ELECTROTEHNICA”, în sumă de 315 735 lei, din contul mijloacelor bănești. După majorare, capitalul social va constitui 601 305 lei, divizat în 40 087 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 15 lei/per acțiune;
  • a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MOLDCELL” prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei și majorarea capitalului social cu 190 001 000 lei din contul convertirii datoriilor creditoriale. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 380 002 000 lei, divizat în 190 001 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei;
  • a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „POȘTA VECHE”, în sumă de 80 000 lei, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății după majorare va constitui 601 151 lei, divizat în 601 151 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu.
 • Autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni „AJUTORUL” și CENTRUL DE ÎNTREȚINERE A MAȘINELOR DE CONSTRUCȚII „SERVICOMAȘ”  prin transformare în societăți cu răspundere limitată.

 II. Supraveghere

 • Instituirea administrării speciale la AEÎ „ACCES-RAPID” potrivit art. 50¹ din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007. În acest sens, în calitate de administrator special al AEÎ „ACCES-RAPID” a fost desemnată dna Dorina Străinu, salariat al Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut, căreia i-au fost conferite atribuții și împuterniciri depline pentru conducerea, gestionarea și controlul asociației, potrivit cadrului normativ în vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor și obligațiilor organelor de conducere ale asociației pe perioada administrării speciale.
 • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ ,,PRIMCREDIT” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.09.2019-31.08.2022. Totodată, Consiliul de Administrație al CNPF a prescris administratorilor entității menționate să se conformeze cerințelor regulamentare și să remedieze carențele constatate de misiunea de control.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY