COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 20 septembrie 2022

 • 20.09.2022
 • 344

În cadrul ședinței din 20 septembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

 • Aprobarea Firmei de audit ,,MOLDAUDITING” SRL și a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul CA „GARANȚIE” SA.
 • Radierea OCN „BONELITGRUP” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a schimbării denumirii Societății pe acțiuni „CARMEZ” în „RENSERV PLUS”.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a:
  • restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acțiuni „CARDINAL-PLUS” și majorarea capitalului social cu 595 000 lei prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 18 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunilor va constitui 630 000 lei, divizat în 35 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 18 lei.
  • restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acțiuni „PRICHINDEL” și majorarea capitalului social cu 301 100 lei prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 100 lei la 200 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 602 200 lei, divizat în 3 011 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 200 lei.
  • dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale  Societății pe acțiuni „RENET” în sumă de 452 968 lei, în număr de 224 343 acțiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor bănești.
 • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „MOLDTEHMED” și „PISCINIS”.

II. Supraveghere

 • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ ,,CORLĂTENI” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.07.2019-30.06.2022. Totodată, Consiliul de administrație al CNPF a prescris administratorilor entității menționate să se conformeze necondiționat cerințelor regulamentare și să remedieze carențele constatate de misiunea de control.
 • Inițierea controlului complex privind respectarea de către AEÎ ,,PRIMCREDIT” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.09.2019-31.08.2022.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY