COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 4 august 2022

  • 05.08.2022
  • 2948

În cadrul ședinței din 4 august 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente atribuțiilor de supraveghere a sectorului de creditare nebancară, implicit:

  • rezultatele controlului tematic din oficiu privind respectarea de către OCN înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancare autorizate a cerințelor art. 9 alin. (1) lit. e) și lit. e¹) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (modificări în vigoare din 29.05.2022), prin prisma prevederilor art. 5 alin. (10) al aceleiași legi, în partea ce ține de instrumentul destinat rezolvării ecuațiilor în vederea determinării costului total al creditului nebancar/leasingului financiar (ajustarea acestuia la prevederile menționate). În același timp, Consiliul de Administrație a prescris administratorilor unor OCN să se conformeze necondiționat prevederilor actelor normative, precum și să întreprindă măsurile de rigoare privind înlăturarea, în termen de 30 zile, a încălcărilor reflectate în actul de control. De precizat, că prescripția vizează, inclusiv aplicarea unei rate a dobânzii de credit anuale și a celorlalte plăți aferente (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată), cu excepția dobânzii, pe o zi de credit nebancar/leasing financiar, ajustarea calculatoarelor și a reglementărilor interne privind prestarea serviciilor, precum și elaborarea/crearea/asigurarea accesibilității paginilor web oficiale.
  • în contextul monitorizării activității OCN, s-a constatat nerespectarea de către unele OCN a prevederilor art. 7 alin. (4¹) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară și art. 6 alin. (2) din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit privind obligativitatea organizațiilor de creditare nebancară de a prezenta, informația referitoare la contractele de credit încheiate cu debitorii – clienți ai organizației de creditare nebancară cel puțin unui birou al istoriilor de credit. În acest sens, autoritatea de supraveghere a prescris administratorilor acestor OCN să-și conformeze activitatea, până la 1 septembrie curent, cerințelor legislației în vederea prezentării informației ce face parte din istoria de credit a clienților organizației de creditare nebancară cel puțin unui birou al istoriilor de credit.


 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY