COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 3 august 2022

  • 03.08.2022
  • 1905

În cadrul ședinței din 3 august 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare:
  • plasate de „USTA” SA, și majorarea capitalului social al acesteia cu 211 900 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 50 lei la 75 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 635 700 lei, divizat în 8 476 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 75 lei;
  • plasate de „UNITED CHEMICAL GROUP” SA, și majorarea capitalului social al acesteia cu 580 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 30 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat în 20 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 30 lei.
  • Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „STARLEF” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
  • Aprobarea Firmei de audit ,,MOLDAUDITING” SRL și a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul SAR „MOLDCARGO” SA.

II. Supraveghere

  • Inițierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind respectarea de către AEI ,,CORLĂTENI” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.07.2019-30.06.2022.
  • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEI ,,SOFMICROCREDIT” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.05.2019-30.04.2022. Totodată, Consiliul de administrație al CNPF a decis să instituie, pe un termen de un an, administrarea specială în cadrul entității menționate, potrivit art. 501 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007. În acest sens, în calitate de administrator special al AEÎ „SOFMICROCREDIT” a fost desemnat Veaceslav Scutelnic, salariat al Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut, căruia i-au fost conferite atribuții și împuterniciri depline pentru conducerea, gestionarea și controlul asociației, potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor și obligațiilor organelor de conducere ale asociației pe perioada administrării speciale.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY