COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 28 iunie 2022

 • 29.06.2022
 • 2086

În cadrul ședinței din 28 iunie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

 • Proiectul Regulamentului privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii facultative, care are drept scop crearea cadrului de reglementare necesar pentru instituirea unei piețe interne pentru acumularea și furnizarea de pensii facultative, administrate privat și bazate pe capitalizare. Documentul urmează a fi supus consultărilor publice, în condițiile prevederilor legislației, precum și plasat în acest scop, pe pagina web a CNPF.
 • Modificarea Instrucțiunii cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 38/5/2015, care urmărește digitalizarea proceselor de raportare și colectare a datelor de la persoanele licențiate și autorizate pe piața de capital.

II. Autorizare

 • Autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „SOFTCOM” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru modificarea participațiilor calificate deținute indirect în capitalul social al SA „ACORD GRUP” SA.
 • Aprobarea în calitate de entitate de audit ,,MOLDAUDITING” SRL și a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul SA „ACORD GRUP” SA.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a Statutului CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” (în redacție nouă), aprobat la adunarea generală extraordinară a acționarilor din 19.04.2022.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a Statutului Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA (în redacție nouă), aprobat la adunarea generală extraordinară a acționarilor din 14.06.2022.

III. Supraveghere

 • Prescrierea unor organizații de creditare nebancară să achite, în termen de 10 zile, plățile regulatorii de funcționare restante și penalitățile aferente.
 • Prescrierea repetată a BAR „OMNIS” SRL să prezinte documentele și informațiile aferente reperfectării licenței urmare a modificării adresei juridice, precum și documentele aferente aprobării persoanei cu funcție de răspundere (administrator).
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY