COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 20 mai 2022

 • 20.05.2022
 • 1053

În cadrul ședinței ordinare din 20 mai 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare:

I. Reglementare

 • Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară, care are drept scop stabilirea față de organizațiile de creditare nebancare înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a unor cerințe de acordare a creditului nebancar și/sau leasing financiar destinate persoanelor fizice consumatori, inclusiv privind condițiile și modul de evaluare a capacității clientului persoană fizică de rambursare a creditului nebancar și/sau leasingului financiar. Documentul definește creditarea responsabilă drept activitatea de creditare, în cadrul căreia creditorul efectuează o evaluare a bonității debitorului, fără a-și asuma un risc sporit de credit, și nu permite debitorului să-și asume obligații financiare exagerate acumulând un grad excesiv de îndatorare. Actul normativ urmează a fi supus înregistrării în Registrul de stat al actelor juridice cu publicarea în Monitorul Oficial;
 • Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF ce vizează domeniul de reglementare a activității birourilor istoriilor de credit, având drept scop aducerea în concordanță a acestora cu prevederile Legii privind birourile istoriilor de credit, dar și actualizarea unor norme depășite. În particular, documentul prevede operarea unor modificări la Regulamentul privind licențierea activității biroului istoriilor de credit, Regulamentul privind sistemele informaționale utilizate pentru crearea bazei de date a biroului istoriilor de credit, Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informațiilor la biroul istoriilor de credit și de eliberare a raportului de credit și Regulamentul privind modul de raportare la CNPF de către birourile istoriilor de credit. Proiectul este supus avizării repetate de către autoritățile și instituțiile interesate;
 • Modificarea Regulamentului privind gradualizarea sancțiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 60/5/2013. Documentul este elaborat în scopul ajustării prevederilor Regulamentului cu amendamentele operate la cadrul normativ aferent, inclusiv Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Hotărârile CNPF nr. 2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident, nr. 15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto și nr. 19/3/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor). Proiectul actului normativ se remite spre avizare autorităților și instituțiilor interesate și urmează a fi supus procedurii de consultări publice.

II. Autorizare

 • Reperfectarea licenței AEÎ „RURAL-FINANȚE” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, cu eliberarea unui nou formular de licență prin:
 • schimbarea denumirii din AEÎ „MIHAILENI” în AEÎ „RURAL-FINANȚE”;
 • includerea următoarelor sucursale: ,,Tîrnova”, la adresa: MD-5140, rn. Dondușeni, s. Târnova și ,,Frasin”, la adresa: MD-5123, rn. Dondușeni, s. Frasin;
 • Aprobarea dlui Vasile Lupan în calitate de candidat pentru funcția de membru al Comisiei de cenzori în cadrul Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „AVIATEHSERVICE”, în sumă de 80 000 lei, în număr de 80 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul convertirii datoriilor creditoriale;
 • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, „GARA NORD” și „TIPOGRAFIA ANENII NOI”;
 • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MĂRȚIȘOR”, precum și, ca efect al reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni: „UNITEH-SERVICE”, „VICTORIA-ROM”, ”TRANSENERGOPROIECT”, ”ANGHELINA”, ”LORUS”, ”CERC”, ”EXTRA-K”, ”MITRA-GRUP” și ”CENTRINDMONTAJ”.

III. Supraveghere

 • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ,,BONELITGRUP” SRL pe un termen de 3 luni;
 • Aprobarea rezultatelor controlului tematic în cadrul OCN „ZOOM CREDIT” SRL și, respectiv, prescrierea conformării necondiționate cerințelor regulamentare și remedierii carențelor constatate de misiunea de control;
 • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEI ,,HOREȘTI ALBINA” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.03.2019-28.02.2022, și, respectiv, prescrierea conformării necondiționate cerințelor regulamentare și remedierii carențelor constatate de misiunea de control.

De asemenea, în ședința Consiliului de Administrație din 20 mai 2022 a fost aprobat Raportul de activitate a CNPF pentru anul 2021, care potrivit legislației în vigoare, urmează să fie prezentat, până la 1 iunie curent, Parlamentului, Președintelui și Guvernului.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY