COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 4 mai 2022

 • 05.05.2022
 • 478

În cadrul ședinței ordinare din 4 mai 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare:

I. Reglementare

 • Proiectul Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond al fondului de pensii facultative. Documentul este elaborat întru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative, în vigoare din 18.06.2021. Proiectul Regulamentului este divizat în 6 capitole și reglementează: cerințele față de forma, conținutul și modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond al fondurilor de pensii  facultativ; evidența în registrul deținătorilor de unități de fond a participanților la un fond de pensii; actualizarea informațiilor referitoare la participanți conținute în registrul deținătorilor de unități de fond; cerințele privind modul de arhivare și transmitere spre păstrare a informației din registrul deținătorilor de unități de fond. Proiectul Regulamentului urmează a fi expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate și supus procedurii de consultări publice.

II. Autorizare

 • Aprobarea candidaturilor desemnate pentru funcția de membri ai Comisiei de cenzori în cadrul Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA: dl Dmitri Terzi și dna Zinaida Răileanu;
 • Desemnarea dnei Svetlana Lupașcu pentru exercitarea funcției de vicedirector general al SAR „MOLDCARGO” SA;
 • Reperfectarea licenței AEÎ „CH-FINANȚE”, eliberată pe termen nelimitat, pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu:
 • extinderea teritorială a acțiunii licenței asupra unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raionul Cantemir, raionul Taraclia și UTA Găgăuzia;
 • includerea Sucursalei nr. 1, cu adresa juridică: MD-3909, mun. Cahul, str. M. Eminescu 43;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în statutul AEÎ „HÎJDIENI”, aprobate de adunarea generală a membrilor, ținută prin corespondență pe 25.03.2022;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în statutul AEÎ „SOROCA”, aprobate de adunarea generală a membrilor ținută prin corespondență pe 31.03.2022;
 • Suspendarea activității de creditare nebancară a CL ,,LOCUINȚA ACCESIBILĂ” OCN SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, conform deciziei adunării generale extraordinare a asociaților a acesteia din 31.03.2022. Pe perioada suspendării activității, se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor și/sau leasingului financiar, totodată, CL ,,LOCUINȚA ACCESIBILĂ” OCN SRL va gestiona contractele încheiate (creditele acordate) anterior datei de suspendare a activității.
 • Retragerea licenței AEÎ „TIGHECI-CREDIT”, eliberată pe termen nelimitat, pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;
 • Radierea OCN „CERE CREDIT” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, conform deciziei asociatului unic;
 • Avizarea admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA „ELECTROTEHNICA”;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni a societății pe acțiuni „DRUMUL VIILOR”, în sumă de 140 000 lei, în număr de 140 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1 leu, din contul mijloacelor bănești;
 • Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „SERVIS” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu către societatea nou creată „JANTERRA” SRL;
 • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:
 • RESTAURANTUL „CASA NUNȚII-NOROC”, în număr de 173 048 acțiuni ordinare nominative;
 • ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ „COSTEȘTI”, în număr de 232 165 acțiuni ordinare nominative;
 • „AUTORAPID”, în număr de 28 142 acțiuni ordinare nominative;
 • „TRANSENERGO-REPARAȚIE”, în număr de 1 422 095 acțiuni ordinare nominative;
 • „ENERGOCONSTRUCȚIA”, în număr de 391 849 acțiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

 • Prescrierea și atenționarea administratorului OCN „MEGA CREDIT” SRL achitarea, în termen de 10 zile lucrătoare, a plăților regulatorii de funcționare restante pentru trimestrul III și IV 2021 și a penalităților aferente.  
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY