COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 7 septembrie 2021

 • 07.09.2021
 • 576

În cadrul ședinței ordinare publice din 7 septembrie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Aprobarea Firmei de audit „MOLDAUDITING” SRL și a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu în cadrul CA „GARANȚIE” SA, după cum urmează:
  • auditul situațiilor financiare (2021) (în componența: D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc și N. Iliev);
  • auditul în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (2021) (în componența: G. Nistor, V. Castraveț, D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc și N. Iliev);
 • Avizarea admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de „AGAT” SA;
 • Aprobarea prețului de vânzare conform actului de reevaluare a părților-sociale deținute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație;
 • Acordul prealabil companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA și CF „Econ-Renaștere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al „CONFORT-A.M.” SA cu 6382848 lei prin anularea acțiunilor de tezaur. Capitalul social al societății după reducere va constitui 220 160 lei, fiind divizat în 27 520 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 8 lei;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale „ARRIA TRADE CORPORATION” SA, în sumă de 6 900 000 lei în număr de 6900 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1000 lei, din contul aporturilor nebănești;
 • Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată a valorilor mobiliare emise anterior de „DJOLI” SA, în număr de 1000 acțiuni ordinare nominative;
 • Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:
  • „BĂLȚEANCA” ÎM, în număr de 3 699 480 acțiuni ordinare nominative;
  • „BRISERVICE”, în număr de 35 600 acțiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

 • Dispunerea efectuării controlului tematic privind respectarea de către CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului, precum și verificarea corectitudinii formării și menținerii rezervei de prime necâștigate și rezervei de daune declarate, dar nesoluționate la situația din 30.06.2021.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY