COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 25 august 2021

 • 25.08.2021
 • 549

În cadrul ședinței ordinare publice din 25 august 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni emise de Primăria or. Sîngera în sumă de 4 500 000 lei în număr de 4 500 obligațiuni cu următoarele caracteristici:
  • Obligațiuni de clasa I, cu termenul de circulație de 2 ani, cu volumul emisiunii de 2 000 000 lei, în număr de 2 000 unități, cu valoarea nominală de 1 000 lei per obligațiune, cu rata dobânzii fixă de 6,50% anual, achitată semianual;
  • Obligațiuni de clasa II, cu termenul de circulație de 3 ani, cu volumul emisiunii de 2 500 000 lei, în număr de 2 500 unități, cu valoarea nominală de 1 000 lei per obligațiune, cu rata dobânzii fixă de 6,70% anual, achitată semianual;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni emise de Primăria mun. Ceadîr-Lunga în sumă de 3 000 000 lei în număr de 3 000 obligațiuni, de clasa I, cu valoarea nominală de 1 000 lei per obligațiune, cu termenul de circulație de 3 ani, cu rata dobânzii fixe de 6,60% anual, achitată trimestrial;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de „INVENȚIE-MDV” SA și majorarea capitalului social cu 239 904 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 120 lei la 358 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunilor va constitui 360 864 lei, divizat în 1008 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 358 lei;
 • Autorizarea reorganizării a societăților pe acțiuni „MITRA-GRUP”, „AIEA” și  „TALIGAL” prin transformare în societăți cu răspundere limitată;
 • Aprobarea candidaturii (A. Pușcaș) în funcția de administrator al BAR ”CAPITAL BROKER” SRL, cu eliberarea avizului corespunzător;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în Statutul AEÎ „LOZOVA” (aprobate de adunarea generală a membrilor din 08.08.2021).

II. Supraveghere

 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OCN „BANII TĂI” SRL, aplicată prin Ordonanța CNPF nr.11/14-O din 17.03.2020;
 • Prescrierea și avertizarea administratorilor AEÎ „DRĂGUȘUL” să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare, raportul specific pentru trimestrul II 2021;
 • Dispunerea efectuării controlului privind respectarea de către AEÎ de categoria B a prevederilor Normelor de prudență financiară, la situația din 31.07.2021.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY