COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 20.07.2021 

 • 20.07.2021
 • 258

În cadrul ședinței ordinare publice din 20 iulie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

 

 1. Reglementare
 • Aprobarea amendamentelor la Hotărârea CNPF privind cuantumul taxelor și plăților 2021 în  scopul asigurării unei abordări uniforme potrivit documentației contabile aferente plății regulatorii a intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări;

 

 1. Autorizare
 • Aprobarea pentru desemnarea persoanelor în funcția de membri ai comitetului de audit în cadrul „MOLDASIG” SA;
 • Aprobarea candidaturilor pentru funcțiile de administrator și contabil-șef al AA „PROMPT ASIG PLUS” SRL, cu eliberarea avizelor corespunzătoare;
 • Avizarea înregistrării de stat privind lichidarea OCN „AGUR INVEST” SRL, aprobată prin decizia asociatului unic cu eliberarea avizului corespunzător;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a majorării capitalului social al Societății pe acțiuni „BROKER M-D” cu 50 000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după emisiune va constitui 600 000 lei, divizat în 60 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 10 000 lei;
 • Autorizarea reorganizării SA ”CENTRINDMONTAJ” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Reperfectarea licenței de societate de investiții eliberată „Mobiasbanca-OTP Group” S.A. prin schimbarea denumirii din „Mobiasbanca-OTP Group” S.A. în „OTP Bank” S.A. și excluderea dreptului de a desfășura activitate de custodie a instrumentelor financiare;
 • Reperfectarea licenței AEÎ „BUSINESS CREDIT”, pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu extinderea teritorială a acțiunii licenței asupra unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raionul Anenii Noi; raionul Ștefan Vodă; municipiul Bender.
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor SA ,,Casa Nunții-Noroc”, iniţiată de ofertantul Alina Andronic, obiectul căreia îl constituie 738 acţiuni ordinare nominative;

Aprobarea prețului de vânzare conform actului de reevaluare a părților-sociale deținute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” S.A.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY