COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 13 iulie 2021

 • 13.07.2021
 • 387

În cadrul ședinței ordinare publice din 13 iulie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Suspendarea activității de creditare nebancară a entității „ELEMENTRO INVESTMENTS” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, pe un termen de un an, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară nr. 1 din 07.06.2021;
 • Avizarea admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA Întreprinderea Alimentației Publice Cafenea „VISTERNICENI”;
 • Acordul prealabil companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA și „Econ-Renaștere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA „AGAT”, în sumă de 38 200 000 lei în număr de 3 820 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei, din contul aporturilor bănești și nebănești;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA „DACIA-LV”, în sumă de 31 587 630 lei în număr de 2 105 842 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 15 lei, din contul mijloacelor bănești;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a schimbării denumirii „Mobiasbanca-OTP Group” SA în „OTP Bank” SA;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare valorile a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale ÎNTREPRINDERII MIXTE „FARMACO” SA, în sumă de 88 281 260 lei în număr de 2 385 980 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 37 lei, din contul convertirii datoriilor creditoriale.

II. Supraveghere

 • Prescrierea și atenționarea administratorilor a 9 OCN în vederea conformării activității, în termen de 15 zile lucrătoare, la cerințele legislației privind prezentarea informației ce face parte din istoria de credit a clienților organizației de creditare nebancară cel puțin unui birou al istoriilor de credit, prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor informaționale;
 • Dispunerea controlului tematic privind respectarea de către CA ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului, precum și verificarea corectitudinii formării și menținerii rezervelor tehnice de asigurare.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY