COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 6 iulie 2021

 • 06.07.2021
 • 340

În cadrul ședinței ordinare publice din 6 iulie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Respingerea cererii prealabile a CA „GARANȚIE” SA privind anularea Hotărârii CNPF din 21.05.2021, în partea ce ține de prescripția aferentă creării provizionului de către entitatea menționată.

Reiterăm, că în ședința publică din 21 mai curent, Comisia Națională a somat societatea de asigurări să-și asume răspunderea solidară în calitate de fidejusor, cu recunoașterea datoriei și crearea provizionului;

 • Reperfectarea licenței AEÎ ,,MICROÎMPRUMUT” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu:

- modificarea adresei juridice a sucursalei „Strășeni” din mun. Strășeni, str. M. Eminescu 25, în mun. Strășeni, șos. Chișinău 28;

- modificarea adresei juridice a sucursalei „Cricova” din mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 84, în mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 80;

 • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN „EUROCONS INVEST” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, pe un termen de 3 ani, conform deciziei adunării generale a asociaților organizației de creditare nebancară din 10.06.2021;
 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OM „CREDITUM PRO” SRL, aplicate prin Ordonanța CNPF nr. 31/11-O din 22.07.2019;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA „GRUPA FINANCIARĂ” și majorarea capitalului social cu 176 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 14 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 616 000 lei, divizat în 1 650 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1000 lei;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA „ENERGOCOM” și majorarea capitalului social cu 900 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 100 lei la 1000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 1 000 000 lei, divizat în 1 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1000 lei;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA „IUGINTERTRANS” și majorarea capitalului social cu 1 617 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 20 lei la 1000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 1 650 000 lei, divizat în 1 650 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1000 lei;
 • Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a părților-sociale deținute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație;
 • Aprobarea entității de audit „BDO Audit & Consulting” SRL și a membrilor echipei acesteia (în componența: A. Bernaz, N. Moraru, E. Raiețchi, A. Popa, N. Pavlov, M. Stati, V. Buruiană, N. Curtev, D. Danilevici, G.-V. Cornaciu, S. Uzunia) pentru efectuarea misiunilor de audit în cadrul CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA, după cum urmează:

- auditul situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2021;

- auditul în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor);

 • Exprimarea acordului pentru delegarea Societății de Audit ,,BRIO PRIM” SRL a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA, pentru perioada 2021-2022;
 • Eliberarea acordului pentru delegarea împuternicirilor contabilului-șef al BAR „SUCCES ASIG” SRL către „ACCFIN SOLUTIONS” SRL;
 • Suspendarea activității AA „ASIG AUTO PLUS” SRL, pe termen de până la 6 luni, cu înscrierea respectivă în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.

II. Supraveghere

 • Dispunerea controlului privind respectarea, de către entitățile înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancare autorizate, a cerințelor prudențiale, în speță în materie de adecvare la capital și proveniența resurselor financiare atrase.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY