COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 8 iunie 2021

 • 08.06.2021
 • 311

În cadrul ședinței ordinare publice din 8 iunie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- ”LESOBAZA”, în număr de 154731 acțiuni ordinare nominative;

- ”CONFABREC”, în număr de 13438 acțiuni ordinare nominative;

 • Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”VS BROKER GROUP” SRL a licenței pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, pe termen nelimitat. De asemenea, autoritatea de supraveghere a aprobat candidatura desemnată (Ș. Vicol) în funcția de administrator al BAR ”VS BROKER GROUP” și a autorizat delegarea împuternicirilor contabilului-șef al Brokerului menționat către ”BPN IT ACCOUNTING” SRL;
 • Exprimarea acordului pentru desemnarea (A. Roșca) în funcția de administrator al BAR ”MGP BROKER” SRL;
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității ”CREDITOMAT” SRL;
 • Suspendarea (provizorie) activității de creditare nebancară a OCN ”INNOVATIVE CREDIT GROUP” SRL.

II. Supraveghere

 • Dispunerea controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către societatea de investiții  „Pro Invest Capital” SA;
 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OCN ”ICS GOLD LUX TRADING” SRL;
 • Dispunerea controlului privind respectarea de către AEÎ (categoria B) a prevederilor Normelor de prudență financiară;
 • Dispunerea controlului privind respectarea de către OCN a cerințelor Legii nr. 1/2018.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY