COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 3 iunie 2021

  • 03.06.2021
  • 319

În cadrul ședinței ordinare publice din 3 iunie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

  • Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale CNPF, care vizează operarea amendamentelor la Hotărârea CNPF nr. 1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor și Hotărârea CNPF nr. 10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond. Proiectul a fost elaborat în vederea executării prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative. Documentul urmează să fie expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și supus consultărilor publice.

II. Autorizare

  • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în statutul întreprinderii mixte CA ”GRAWE CARAT Asigurări” SA (aprobate la adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor din 07.05.2021);
  • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în Statutul AEÎ ”RURAL CREDIT” (aprobate de adunarea generală a membrilor ținută prin corespondență în data de 30.04.2021);
  • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor întreprinderii piscicole ”COSTEȘTI” SA, inițiată de ofertantul Gheorghe Diaconu, obiectul căreia îl constituie 8409 acțiuni ordinare nominative emise de întreprinderea piscicolă ”COSTEȘTI” SA;
  • Autorizarea reorganizării SA ”SOFICOM GRUP” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

Totodată, a fost respinsă ca inadmisibilă Cererea prealabilă nr. 364 din 20.05.2021, depusă de către CA ”GARANȚIE” SA, aferentă anularii rezultatelor activității administrative de control, expuse în Actul de analiză din oficiu privind respectarea cadrului normativ, întocmit la 18.12.2020.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY