COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 30.03.2021

 • 31.03.2021
 • 282

În cadrul ședinței ordinare publice din 30 martie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Respingerea Cererilor prealabile depuse de ”PRODROMOS LIMITED” LTD, ”DENTON ENTER-PRISE” LTD și ”ROOK INVEST” LTD împotriva Ordonanței CNPF nr. 15/1-O din 12.03.2021;
 • Aprobarea candidaturii propuse în funcția de administrator al Agentului de Asigurare ”MC ASIGUR” SRL (C. Cazac), cu eliberarea avizului corespunzător;
 • Aprobarea candidaturii înaintate la funcția de director general (organ executiv unipersonal) al SAR ”MOLDCARGO” SA (T. Ungureanu), cu eliberarea avizului corespunzător;
 • Avizarea prealabilă pentru investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al ÎM CIA ”TRANSELIT” SA prin majorarea capitalul social al ”TRANSREBORN” SA de la 20 000 lei la 8 183 880 lei (cu 8 163 880 lei). De asemenea, în Registrul emitenților de valori mobiliare a fost înregistrată darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA ”TRANSREBORN”, în sumă de 8 163 880 lei în număr de 816 388 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei, din contul aporturilor nebănești;
 • Autorizarea reorganizării SA ”GRĂDINA MARE” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în Statutul AEÎ ”PLOPI” (aprobate de adunarea generală a membrilor ținută prin corespondență în data de 07.03.2021);
 • Avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN ”INVEST FINANCE LEASING” SRL (aprobată prin decizia asociatului unic al persoanei juridice  din 09.03.2021);
 • Acordul prealabil eliberat companiilor fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA și ”Econ-Renaștere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

II. Supraveghere

 • Luare de act de Decizia organului executiv al ”MOLDASIG” SA din 09.03.2021 cu privire la convocarea adunării generale extraordinare cu prezența acționarilor pentru 2 aprilie 2021 cu chestiunile: nr. 1 ”Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2020 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia” și nr. 2 ”Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2020 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY