COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 16.02.2021

  • 16.02.2021
  • 300

În cadrul ședinței ordinare publice din 16 februarie curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

  • Proiectul de modificare a Hotărârii nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident, care rezultă din necesitatea ajustării  cadrului normativ prin reglementarea acțiunilor în cazul în care participantul la accident deține certificatul de asigurare ”Carte Verde”. De asemenea, documentul prevede majorarea limitei maxime de despăgubire pentru deținătorii poliței de asigurare RCA de la 10,0 mii lei la 15,0 mii lei, precum și stabilește pentru deținătorii certificatului ”Carte Verde” limita maximă de despăgubire în cuantum de 15,0 mii lei.

II. Autorizare

  • Autorizarea reorganizării SA ”LORUS” prin transformare în societate cu răspundere limitată, în baza deciziei acționarului unic;
  • Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de 72 de societăți pe acțiuni, urmare a lichidării și radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității ”LIDER LEASING” SRL;
  • Acordul prealabil companiilor fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA și ”Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
  • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”CREDIT SAN” SRL, pe un termen de 3 ani, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară din 19.01.2021.

III. Supraveghere

  • Prescrierea față de intermediarii în asigurări BAR ”BEST BROKER” SRL, BAR ”V INSURANCE” SRL și AA ”ELIGIBIL-ASIG” SRL să-și conformeze, în termen de 10 zile lucrătoare, cuantumul capitalului social  cerințelor legale;
  • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”AECM ASIGURĂRI” SRL, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 30/3-O din 29.06.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY