COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 12.01.2021

  • 12.01.2021
  • 498

În cadrul ședinței ordinare publice din 12 ianuarie curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

  • Avizarea reorganizării SA ”EMIT” prin transformare în societate cu răspundere limitată, în baza deciziei adunării generale a acționarilor din 15.09.2020;
  • Aprobarea prealabilă a entității de audit ”AUDIT-CONCRET” SA și a membrilor  echipei  acesteia  (în componența: A. Mantaluța, V. Furculița și M. Popa) pentru efectuarea auditului situațiilor financiare și auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru 2020, în cadrul CA ”ASTERRA GRUP”;
  • Potrivit cadrului normativ aferent asigurărilor, a fost aprobată  candidatura dlui V. Polivencu pentru exercitarea atribuțiilor funcției de administrator special provizoriu  al „MOLDASIG” SA - pe perioada acțiunii Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 6 noiembrie 2020. În context,  autoritatea de supraveghere, pentru menținerea siguranței financiare a entității și asigurarea unei gestiuni regulamentare și exigente, a condiționat exercitarea atribuțiilor corespunzătoare printr-un set de cerințe adiționale speței;
  • Radierea OCN ”VISREAL-PRIM” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.

II. Supraveghere

  • Modificarea Ordonanței CNPF nr. 45/10-O din 22.09.2020 cu privire la respectarea legislației, prin expunerea punctului 1 din Ordonanță în următoarea redacție: În cazul suspendării activității OCN în condițiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 1/2018, se prescrie administratorilor OCN în cauză, respectarea necondiționată a prevederilor legislației privind raportarea OCN și achitarea taxei regulatorii de funcționare în condițiile actelor normative în vigoare”.
  • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de top-managementul CA ”ASTERRA GRUP” SA și ÎM CIA ”TRANSELIT” SA, în termen de până la 30.09.2021, în vederea întreprinderii măsurilor privind remedierea și lichidarea deficitului de active admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și marjei de solvabilitate minime, înregistrat la situația din 30.09.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY