COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 30.12.2020 - 05.01.2021

 • 05.01.2021
 • 409

În cadrul ședințelor ordinare publice din 30 decembrie 2020 și 5 ianuarie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a următoarelor societăți pe acțiuni: ”CONSIND”, ”AGRO-FORTUS” și ”AURNECVIN”;
 • Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- ”APROTEH-CEREALE”, în număr de 18571 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul finalizării procedurii de dizolvare/lichidare și radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice;

- ”SPERANȚA-TC”, în număr de 43091 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată;

 • Reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”ELITASIG” SRL, prin modificarea adresei juridice și a adresei de desfășurare a activității licențiate din mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 2/1 ap. (of.) 101 în mun. Chişinău, str. Alecu Russo 24;
 • Reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”PRODEVIZ” SRL, prin modificarea adresei juridice și a adresei de desfășurare a activității licențiate din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 16/1 în mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 36/1;
 • Exprimarea acordului pentru desemnarea dnei Zinaida Răileanu în funcția de membru al Comisiei de cenzori a Companiei ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA;
 • Acordul prealabil companiei fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Reperfectarea licenței Băncii Comerciale ”EXIMBANK” SA, prin substituirea anexei la licență cu excluderea dreptului de a desfășura activitate de custodie a instrumentelor financiare;
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al SA ”LESOBAZA” SA cu 158 lei prin anularea acțiunilor de tezaur. Capitalul social al societății după reducere va constitui 154731 lei, fiind divizat în 154731 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu;
 • Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a părților-sociale deținute de administratorii fiduciari ”BV Fiduciar Invest” SA, ”Econ-Renaștere” SA şi ”Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație;
 • Radierea OCN ”DAVID CREDIT” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, ca rezultat al lichidării.

 II. Supraveghere

 • Suspendarea activității de creditare nebancară, pe un termen de 3 ani, a entităților: ”CREDIT MARKET” SRL, ”MICROCAPITAL” SRL, ”E-CASH” SRL și ”ROSST-X” SRL, în baza deciziilor adunărilor generale a asociaților organizației de creditare nebancară;
 • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”REALTY CAPITAL” SRL, pe un termen de 3 ani, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară nr. 1/12 din 21.12.2020;
 • Anularea restricțiilor aplicate conform pct. 3 din Ordonanța CNPF nr. 42/8-O din 02.09.2020 față de AEÎ ”AEIBE” și AEÎ ”BAȘTINA-MEREȘENI”.

 

De asemenea, urmare a constatării necorespunderii mandatului avocatului cerințelor legislației în vigoare, și anume: lipsa elementelor obligatorii - numele și prenumele administratorului; precum și a neprezentării actelor care ar confirma capacitatea de folosință a societății reprezentate și împuternicirile administratorului acesteia (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (din țara de origine)),

în ședința Consiliului de Administrație din 5 ianuarie 2021 a fost respinsă ”ca inadmisibilă Cererea prealabilă privind anularea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/1 referitor la administrarea specială în cadrul „MOLDASIG” SA din 10 decembrie 2020 și suspendarea executării actului administrativ contestat”, depusă de avocatul Ion Crețu în calitate de reprezentant împuternicit de persoana juridică străină ”WESNA” LTD.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY