COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 17.11.2020 

 • 17.11.2020
 • 672

În cadrul ședinței ordinare publice din 17 noiembrie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA ”ELECTROTEHNICA”, în sumă de 187 260 lei, în număr de 12 484 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 15 lei;
 • Autorizarea reorganizării SA ”CONFORT-A.M.” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu către societatea nou-creată ”CONFORT MODERN” SRL;
 • Autorizarea reorganizării SA ”GALANTERIA” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor SA ”MIDGARD TERRA” inițiată de ofertantul Yury Bogdanov, obiectul căreia îl constituie 48404 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”MIDGARD TERRA”;
 • Acordul prealabil companiilor fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA și ”Econ-Renaștere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în statutul AEÎ ”RURAL CREDIT” (aprobate de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență în data de 30.10.2020);
 • Reperfectarea licenței AEÎ ”MICROÎMPRUMUT”, pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu modificarea adresei juridice a filialei ”STĂUCENI” din MD-4839, mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Grătiești 11/A, în MD-4839, mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Păcii 5/a;
 • Reperfectarea licenței AEÎ ”VALEA VÎLCULUI” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu modificarea adresei juridice a filialei nr. 5 din MD-4101, or. Cimișlia, str. Sf. Maria  2, în MD-4101, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 16;
 • Avizarea înregistrării de stat privind lichidarea OCN ”DAVID CREDIT” SRL (aprobată prin decizia unicului asociat din 05.10.2020);
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității „MEDINVEST CREDIT” SRL.

II. Supraveghere

 • Cu titlu de monitorizare, Consiliul de Administrație - organ decizional al autorității de supraveghere nebancară - autosesizându-se și ”luând notă de circumstanțele exercițiului de aplicare de către ”CONFIDENTIAL-AUDIT” SRL și „ALTIMEEA” SRL a administrării provizorii ”MOLDASIG” SA..., pentru a nu perturba buna gestiune operațional-financiară și investițională, asigurând astfel condiții optime de conservare a activelor Societății”, a operat completări la Ordonanța nr. 53/6 din 10.11.2020, potrivit cărora, ”se interzice, fără acordul prealabil al Comisiei Naționale..., efectuarea tranzacțiilor cu activele asigurătorului și activele emitenților..., în care „MOLDASIG” SA deține acțiuni și care participă la acoperirea rezervelor tehnice și calculul ratei de solvabilitate”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY