COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 13.10.2020 

 • 13.10.2020
 • 307

În cadrul ședinței ordinare publice din 13 octombrie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Exprimarea acordului pentru numirea dnei Iudina Maria în funcția de contabil-șef al BAR ”PRACTIC ASIG” SRL;
 • Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎC din CINIȘEUȚI cu sediul în r-nul Rezina, s. Cinișeuți, în urma lichidării;
 • Radierea OCN ”JUST CREDIT” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, ca rezultat al reorganizării prin absorbție de către OCN ”LOIAL-CREDIT” SRL;
 • Autorizarea reorganizării SA ”ALVIVUS” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Aprobarea prospectelor ofertelor de preluare benevolă, respectiv:
 • inițiată de ofertantul multiplu Vasili Chirtoca și Valentina Chirtoca, obiectul căreia îl constituie procurarea a 1498 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”DAAC Hermes” la prețul de 713,65 lei per acțiune;
 • inițiată de ofertantul SA ”DAAC-ECO-PLANT”, obiectul căreia îl constituie procurarea a 11990 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”DAAC-VICTORIA”, la prețul de 16,40 lei per acțiune;
 • inițiată de ofertantul SA ”DAAC HERMES GROUP”, obiectul căreia îl constituie procurarea a 83893 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”VIORICA-COSMETIC” la prețul de 16,04 lei per acțiune.

 II. Supraveghere

 • Atestând nereguli și practici contrare cerințelor de guvernanță corporativă în gestiunea CA ”MOLDOVA-ASTROVAZ” SA, autoritatea de supraveghere a dispus administrației entității ”...asigurarea unui sistem de guvernanță eficace prin administrare corectă și prudentă a activității sale; conformarea persoanelor cu funcții de răspundere ale asiguratorului cerințelor cadrului normativ aferent domeniului...”. În context, CNPF a avertizat organul de conducere al societății ”că în cazul ignorării prescripțiilor..., vor fi aplicate măsurile corespunzătoare, potrivit legislației, inclusiv administrarea specială și/sau suspendarea licenței”;
 • Urmare nerespectării cerințelor legislației aferente înstrăinării valorilor mobiliare deținute, ignorării cadrului normativ aferent speței și prescripțiilor CNPF, autoritatea de supraveghere a somat organele de conducere ale AEÎ „RĂSPOPENI-CREDIT” și AEÎ „TRIUMF” ... suspendarea din funcție a directorului executiv și... înstrăinarea valorilor mobiliare emise de SA „Corporația de Finanțare Rurală” către „Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut”. În această ordine de idei, CA CNPF, în mod repetat, a avertizat membrii consiliilor AEÎ vizate ”...cu suspendarea licențelor AEÎ „RĂSPOPENI-CREDIT” și AEÎ „TRIUMF...”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY