COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 06.10.2020 

 • 06.10.2020
 • 288

În cadrul ședinței ordinare publice din 6 octombrie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice ale Companiei ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA privind majorarea capitalului social prin emisie suplimentară de acțiuni ordinare nominative. De asemenea, se înregistrează în Registrul emitenților de valori mobiliare darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de valori mobiliare ale Companiei “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA și de acțiuni ordinare nominative;
 • Eliberarea acceptului prealabil pentru investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al Companiei ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA prin majorarea capitalul social al ”Alpha Leasing” SA de la 3 500 000 lei la 5 100 000 lei (cu 1 600 000 lei);
 • Exprimarea acordului pentru desemnarea dnei Lina Șișcanu în calitate de persoană cu funcție de răspundere – actuar al Companiei ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE”;
 • Înscrierea în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de SA ”DEPOZITARUL NAȚIONAL de VALORI MOBILIARE” în număr de 396 de acțiuni ordinare nominative, urmare a lichidării și radierii acesteia din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul Colodeev Alexei, obiectul căreia îl constituie procurarea a 1537 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”VICTORIA-ȚUM”, la prețul de 44,43 lei per acțiune;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor și completărilor operate în statutul AEÎ ”ECONOMCREDIT” (aprobate de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență în data de 14.07.2020);
 • Avizarea înregistrării de stat a statutului AEÎ ”MICROÎMPRUMUT” în redacție nouă (aprobat de adunarea generală repetată a membrilor ținută prin corespondență în data de 31.07.2020);
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității ”CREDIT CORE” SRL și avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN ”MEDINVEST CREDIT” SRL (aprobată la adunarea generală a asociaților din 11.08.2020);
 • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN ”UNION INVESTMENT PARTNERS” SRL pe un termen de 3 ani, conform deciziei asociatului unic al organizației de creditare nebancară din data de 24.07.2020.

II. Supraveghere

 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale ”AUTOBIN-GRUP” SRL, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 15/4-O din 15.04.2019;
 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ ”RECEA-FIN”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 42/7-O din 02.09.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY