COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 15.09.2020

 • 15.09.2020
 • 158

În cadrul ședinței ordinare publice din 15 septembrie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

 • Proiectul Hotărârii CNPF de modificare a Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare (Hotărârea CNPF nr.33/1/2015) se referă la îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul procedurilor de retragere a valorilor mobiliare deținute de acționarii minoritari.

II. Autorizare

 • Aprobarea prealabilă în calitate de entitate de audit a „MOLDAUDITING” SRL și membrilor echipei acesteia pentru efectuarea auditului situațiilor financiare și auditului în scop de supraveghere (privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2020) în cadrul SA „ACORD GRUP” SA;
 • Acceptul prealabil companiei fiduciare CF „BV Fiduciar Invest” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a agentului de asigurare persoană fizică – Viorel Trandafir.
 • Avizarea înregistrării de stat privind lichidarea OCN „BRAVO-CREDIT” SRL (aprobată prin decizia unicului asociat din 01.09.2020) și OCN „TIMUR-CREDIT” SRL (aprobată la adunarea generală a asociaților din 01.07.2020).
 • Înscrierea în Registrul emitenților de valori mobiliare a radierii valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:
 • „SILANS-Î.S.” în număr de 540 acțiuni ordinare nominative în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată;

-  „ORIZONTUL” în număr de 565 000 acțiuni ordinare nominative în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată.

 • Dispunerea avizului pentru înregistrarea de stat a reorganizării, prin fuziune (absorbție), a OCN „LOIAL-CREDIT” SRL (societate absorbantă) cu OCN „JUST CREDIT” SRL (societate absorbită).
 • Autorizarea reorganizării SA „VATRA&Co”, prin dezmembrare (separare), cu transmiterea unei părți din patrimoniu către SRL „ SIPOTUL CSI”.
 • Reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ,,HERMINA” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în (re) asigurări, prin schimbarea adresei juridice din mun. Chișinău, str. Astronom Nicolae Donici 18, în mun. Chișinău, str. A. Șciusev 106/2.
 • Reperfectarea licenței Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei centrale de economii şi împrumut, prin modificarea adresei juridice din MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 201, în MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5, cu eliberarea unui nou formular de licență.

 

III. Supraveghere

 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „TÎRNOVA”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr.4/15-O din 03.02.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY