COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 08.09.2020 

 • 09.09.2020
 • 195

În cadrul ședinței ordinare publice din 8 septembrie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

 • Proiectul Hotărârii CNPF privind modificarea unor acte normative vizează Regulamentul privind licențierea și autorizarea pe piața de capital (Hotărârea CNPF nr.56/11/2014), care stabilește modul de eliberare, reperfectare, suspendare și retragere a licenței de societate de administrare a investițiilor și Regulamentul privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (Hotărârea CNPF nr.49/14/2014) pentru a  include organismele de plasament colectiv alternative sub incidența reglementărilor nominalizate. 

II. Autorizare

 • Reperfectarea licenței AEÎ ,,FĂGURAȘ-VADUL LUI ISAC”, pe termen nelimitat, pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu includerea sucursalei „CANTEMIR” cu adresa juridică: MD-7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, și modificarea adresei juridice a sucursalei „CAHUL” din MD-3901, mun. Cahul, str. F. Seliviorstov 18, în MD - 3901, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 36/46.
 • Înregistrarea Agentului de Asigurare „NISASIG” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a OCN „SE FINANCE” SRL.
 • Înscrierea în Registrul emitenților de valori mobiliare a:
 • radierii a 199519  acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 50 lei per acțiune ale BC „ENERGBANK” S.A., cu restructurarea emisiunilor anterioare;
 • emisiunii suplimentare de acțiuni ale BC „ENERGBANK” S.A. în sumă de         9 975 950 lei în număr de 199 519 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 50 lei per acțiune;
 • valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „ANTICOR”  în sumă de 231000 lei în număr de 4200 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 55 lei din contul mijloacelor bănești.
 • Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de:
 • ofertantul Yury Bogdanov, obiectul căreia îl constituie procurarea a 48 404 acțiuni ordinare nominative emise de SA „MIDGARD TERRA”, la prețul de 24 lei per acțiune, cu durata de 22 zile din data anunțării;
 • ofertantul ,,S.O.S. SMILE ASSETS” SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 23 692 acțiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acțiuni „MICRON”, la prețul de 30,00 lei per acțiune, cu durata de 28 zile din data anunțării.
 • Aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie, inițiată de ofertantul Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), obiectul căreia îl constituie procurarea a 50 acțiuni ordinare nominative emise de Societatea de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” SA, la prețul de 120 000 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data anunțării.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY