COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 28.07.2020 

 • 29.07.2020
 • 205

În cadrul ședinței ordinare din 28 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare 

 • Modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă. Amendamentele derivă din analiza efectuată de autoritatea de supraveghere din data intrării în vigoare a rapoartelor specializate, precum și la adresările pieței în acest sens. Documentul se expediază spre avizare și se supune consultărilor publice, în condițiile prevederilor legislației.

II. Autorizare

 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA „CENTRUL II” în sumă de 6 000 000 lei în număr de 6 000 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, din contul mijloacelor bănești și prin convertirea datoriilor Societății față de acționari;
 • Autorizarea reorganizării SA „AVIATEHNOLOGIE” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu către societatea existentă SRL „BLUE SKY”;
 • Efectuarea înscrierilor în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de 49 de societăți pe acțiuni, urmare a lichidării și radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Radierea din Registrul licențelor sau autorizațiilor pentru activitate pe piața de capital a SA ,,AUREOLA&LOMBARD”, care a deținut anterior autorizație de societate de registru;
 • Reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ,,GENERAL ASIGURĂRI” SA prin substituirea anexei la licență cu includerea Clasei 4 „Asigurări de vehicule de cale ferată”, cu condiții de asigurare de vehicule de cale ferată;
 • Radierea din Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a Agentului de Asigurare „ESTATE ASIG” SRL, conform deciziei asociatului unic din 20.07.2020;
 • Înregistrarea Agentului de Asigurare „DINOGOLD-ASIG” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, cu persoanele cu funcție de răspundere – dl Dinu Miron (administrator) și dna Tamara Gorban (contabil-șef);
 • Avizarea înregistrării de stat:

        - privind suspendarea activității OCN „EURO CAPITAL” SRL (aprobată prin decizia asociatului unic din 11.03.2020);
        - privind constituirea OCN „SE FINANCE” SRL (aprobată la adunarea de constituire din 25.06.2020);

 • Eliberarea companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA, ”Econ-Renaștere” SA și ”Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat. 

III. Supraveghere

 • A luat act de decizia Consiliului societății al ”MOLDASIG” SA din 17.06.2020 cu privire la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pentru 31.07.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY